Tin ở sự bền lòng

    Báo Công An Nhân Dân
    Gốc

    Hồ Huy Sơn, cây bút 24 tuổi, vừa xuất bản tập thơ “Ngày lạ” (NXB Hội Nhà văn 2009). Thơ của Sơn là những suy tư, những dằn vặt và cả chút ít chiêm nghiệm từ đời sống. Bắt đầu từ ruộng đồng, nên rất dễ hiểu thơ của Sơn vẫn nặng trĩu ưu tư về luống cày, hạt thóc và luôn có một miền quê thao thức trong trái tim tuổi hai mươi.

    Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2009/1/107969.cand