Tin nóng: Hóc xương cá, người phụ nữ ứ 2 lít mủ trong bụng, áp xe buồng trứng; Giết người, chuẩn bị trốn khỏi Phú Quốc thì bị bắt

Bản tin nóng tối 2-12 có các thông tin đáng chú ý: Hóc xương cá, người phụ nữ ứ 2 lít mủ trong bụng, áp xe buồng trứng; Trần Minh Lợi bị bắt vì đăng tải thông tin sai sự thật lên Facebook; Giết người, chuẩn bị trốn khỏi Phú Quốc thì bị bắt...

THỤY QUYÊN (tổng hợp)

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/tin-nong-hoc-xuong-ca-nguoi-phu-nu-u-2-lit-mu-trong-bung-ap-xe-buong-trung-giet-nguoi-chuan-bi-tron-khoi-phu-quoc-thi-bi-bat-post716676.html