Tin nóng 24h: Những việc Trump sẽ làm trên cương vị Tổng thống

Sau khi nhậm chức, ông Donal Trump sẽ phải giải quyết một loạt vấn đề quan trọng cả đối nội và đối ngoại.

Tin nóng 24h: Những việc Trump sẽ làm trên cương vị Tổng thống - Ảnh 1