UBND TP.HCM khẳng định hệ số K tăng hơn 30% là phù hợp

UBND TP.HCM khẳng định hệ số K tăng hơn 30% là phù hợp

TP Hồ Chí Minh đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất 2019

TP Hồ Chí Minh đề nghị tăng hệ số điều chỉnh giá đất 2019

6 tháng thực hiện ủy quyền: Kết quả chưa rõ nét

6 tháng thực hiện ủy quyền: Kết quả chưa rõ nét

Quảng Trị: Khẩn trương hoàn thiện bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024

Quảng Trị: Khẩn trương hoàn thiện bảng giá đất định kỳ 5 năm 2020 - 2024

Những điểm mấu chốt trong kết luận thanh tra Thủ Thiêm

Những điểm mấu chốt trong kết luận thanh tra Thủ Thiêm

Xác định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, phù hợp với giá thị trường

Xác định giá đất bảo đảm khách quan, minh bạch, phù hợp với giá thị trường

TP. Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất năm 2020

TP. Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất năm 2020

Bài 2: Định giá đất chưa phù hợp thị trường

Bài 2: Định giá đất chưa phù hợp thị trường

TP. Hồ Chí Minh xây dựng Bảng giá đất năm 2020 ổn định trong 5 năm

TP. Hồ Chí Minh xây dựng Bảng giá đất năm 2020 ổn định trong 5 năm

Điều chỉnh kịp thời khung giá đất, bảo đảm lợi ích người dân

Điều chỉnh kịp thời khung giá đất, bảo đảm lợi ích người dân

Quốc hội nghe và thảo luận việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất tại đô thị

'Có hay không lợi ích nhóm, sân sau cộng sinh với các quan chức có thực quyền?'

'Có hay không lợi ích nhóm, sân sau cộng sinh với các quan chức có thực quyền?'

Quỹ đất dành cho giao thông quá ít, gây ùn tắc tại thành phố lớn

Quỹ đất dành cho giao thông quá ít, gây ùn tắc tại thành phố lớn

Điều chỉnh kịp thời khung giá đất, bảo đảm lợi ích cho người dân

Điều chỉnh kịp thời khung giá đất, bảo đảm lợi ích cho người dân

Quản lý, sử dụng đất đai từng bước khắc phục tình trạng 'xin-cho'

Quản lý, sử dụng đất đai từng bước khắc phục tình trạng 'xin-cho'

Giá đất không sát thị trường thì còn khiếu kiện, mất an ninh và thất thoát nguồn thu

Giá đất không sát thị trường thì còn khiếu kiện, mất an ninh và thất thoát nguồn thu

Kiểm toán chỉ ra 'lỗ hổng thất thoát ngân sách nhà nước' từ các dự án BT

Kiểm toán chỉ ra 'lỗ hổng thất thoát ngân sách nhà nước' từ các dự án BT

Kiểm toán Nhà nước: Tiềm ẩn rủi ro thất thoát, tham nhũng trong quản lý đất đai

Kiểm toán Nhà nước: Tiềm ẩn rủi ro thất thoát, tham nhũng trong quản lý đất đai

Lại kiến nghị xử lý hàng ngàn tỉ qua kiểm toán 15 dự án BT, BOT

Lại kiến nghị xử lý hàng ngàn tỉ qua kiểm toán 15 dự án BT, BOT

TP.HCM: Doanh nghiệp 'xếp hàng' chờ đầu tư vào Khu công nghệ cao

TP.HCM: Doanh nghiệp 'xếp hàng' chờ đầu tư vào Khu công nghệ cao

Đồng Nai: Rà soát để xây dựng bảng giá đất mới giai đoạn 2020 - 2024

Đồng Nai: Rà soát để xây dựng bảng giá đất mới giai đoạn 2020 - 2024

Sửa đổi Luật Đất đai 2013: Nên bỏ khung giá đất

Sửa đổi Luật Đất đai 2013: Nên bỏ khung giá đất

Khổ vì quy trình đóng tiền sử dụng đất

Khổ vì quy trình đóng tiền sử dụng đất

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp chống thất thu thuế đất

Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều giải pháp chống thất thu thuế đất

Ông Nguyễn Việt Cường: 'Không thể tịch thu tài sản của nhà đầu tư trên đất'

Ông Nguyễn Việt Cường: 'Không thể tịch thu tài sản của nhà đầu tư trên đất'