Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

Chủ tịch Tập Cận Bình thăm Nga sẽ thúc đẩy quan hệ song phương

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 3 nước châu Âu

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh kết thúc tốt đẹp chuyến thăm 3 nước châu Âu

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Na Uy

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Na Uy

Bộ Ngoại giao lên tiếng về hợp tác quân sự Việt - Nga

Bộ Ngoại giao lên tiếng về hợp tác quân sự Việt - Nga

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Moscow

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Moscow

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Moscow (Nga)

Lễ đón chính thức Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Thủ đô Moscow (Nga)

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga, Na Uy và Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm Nga, Na Uy và Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân đến Saint Petersburg

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Nga, NaUy và Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Nga, NaUy và Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Nga, Na Uy và Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sắp thăm Nga, Na Uy và Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm Liên bang Nga

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Nga, Na Uy, Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Nga, Na Uy, Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Nga, NaUy và Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân thăm chính thức Nga, NaUy và Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy và Vương quốc Thụy Điển

Thủ tướng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển

Thủ tướng sẽ thăm chính thức Liên bang Nga, Vương quốc Na Uy, Vương quốc Thụy Điển