Nghệ An: Lại thêm 2 học sinh tử vong do đuối nước

Nghệ An: Lại thêm 2 học sinh tử vong do đuối nước

Nghệ An: Về nhà ông ăn giỗ bà, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Nghệ An: Về nhà ông ăn giỗ bà, 2 cháu nhỏ đuối nước thương tâm

Đến nhà ông ngoại chơi, 2 anh em họ bị đuối nước khi đi câu cá

Đến nhà ông ngoại chơi, 2 anh em họ bị đuối nước khi đi câu cá

Rủ nhau đi câu cá, hai học sinh lớp 1 đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi câu cá, hai học sinh lớp 1 đuối nước thương tâm

Thấy con đi câu cá mãi không về, gia đình tá hỏa thấy cả 2 con chết đuối thương tâm

Thấy con đi câu cá mãi không về, gia đình tá hỏa thấy cả 2 con chết đuối thương tâm

Nghệ An: Rủ nhau đi câu cá, 2 anh em tử vong vì đuối nước

Nghệ An: Rủ nhau đi câu cá, 2 anh em tử vong vì đuối nước

Rủ nhau đi câu cá, hai anh em đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi câu cá, hai anh em đuối nước thương tâm

Ra đập nước câu cá, 2 anh em họ chết đuối

Ra đập nước câu cá, 2 anh em họ chết đuối

Nghệ An: 2 học sinh đuối nước thương tâm khi đi câu cá ven đập

Nghệ An: 2 học sinh đuối nước thương tâm khi đi câu cá ven đập

Rủ nhau đi câu cá, hai anh em 7 tuổi vĩnh viễn không về

Rủ nhau đi câu cá, hai anh em 7 tuổi vĩnh viễn không về

Rủ nhau ra đập câu cá, 2 học sinh lớp 1 đuối nước thương tâm

Rủ nhau ra đập câu cá, 2 học sinh lớp 1 đuối nước thương tâm

Rủ nhau đi câu cá, hai học sinh lớp 1 chết đuối thương tâm

Rủ nhau đi câu cá, hai học sinh lớp 1 chết đuối thương tâm

Thấy con chưa về, gia đình tá hỏa thấy con chết đuối thương tâm

Thấy con chưa về, gia đình tá hỏa thấy con chết đuối thương tâm

Hai anh em họ 7 tuổi đi câu cá bị chết đuối ở Nghệ An

Hai anh em họ 7 tuổi đi câu cá bị chết đuối ở Nghệ An

Nghệ An: Hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong, dép và mũ áo để trên bờ

Nghệ An: Hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong, dép và mũ áo để trên bờ

Nghệ An: 2 học sinh lớp 1 chết đuối khi đi câu cá

Nghệ An: 2 học sinh lớp 1 chết đuối khi đi câu cá

Nghệ An: Rủ nhau đi câu cá, hai trẻ đuối nước

Nghệ An: Rủ nhau đi câu cá, hai trẻ đuối nước

Nghệ An: Không thấy 2 cháu về ăn cơm, đi tìm thì đã đuối nước

Nghệ An: Không thấy 2 cháu về ăn cơm, đi tìm thì đã đuối nước

Nghệ An: Hai học sinh sẩy chân đuối nước khi đi câu cá ven đập

Nghệ An: Hai học sinh sẩy chân đuối nước khi đi câu cá ven đập

Hai học sinh lớp 1 đuối nước thương tâm khi đi câu cá

Hai học sinh lớp 1 đuối nước thương tâm khi đi câu cá

Đau lòng đi tìm 2 cháu về ăn cơm, phát hiện cả 2 bị đuối nước

Đau lòng đi tìm 2 cháu về ăn cơm, phát hiện cả 2 bị đuối nước

Nghệ An: Rủ nhau đi câu cá, hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong

Nghệ An: Rủ nhau đi câu cá, hai học sinh lớp 1 đuối nước tử vong

2 học sinh lớp 1 rủ nhau đi câu cá bị chết đuối thương tâm

2 học sinh lớp 1 rủ nhau đi câu cá bị chết đuối thương tâm

2 học sinh lớp 1 ở Nghệ An bị đuối nước khi đi câu cá

2 học sinh lớp 1 ở Nghệ An bị đuối nước khi đi câu cá