1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Thừa Thiên - Huế: Bắt giữ 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

TT Huế: Bắt giữ hơn 1.600kg nội tạng không rõ nguồn gốc

TT Huế: Bắt giữ hơn 1.600kg nội tạng không rõ nguồn gốc

Thừa Thiên – Huế: Phát hiện hơn 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Thừa Thiên – Huế: Phát hiện hơn 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Bắt giữ 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Bắt giữ 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Ôtô khách biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Ôtô khách biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Phát hiện 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc trên xe khách biển Lào

Phát hiện 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc trên xe khách biển Lào

Xe biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Xe biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Xe khách biển Lào chở 'lậu' 1,6 tấn nội tạng động vật

Xe khách biển Lào chở 'lậu' 1,6 tấn nội tạng động vật

Phát hiện xe khách chở 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Phát hiện xe khách chở 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Phát hiện 1.600 kg nội tạng không rõ nguồn gốc trên xe khách

Phát hiện 1.600 kg nội tạng không rõ nguồn gốc trên xe khách

Bắt giữ hơn 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Bắt giữ hơn 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Bắt giữ 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Bắt giữ 1,6 tấn nội tạng động vật không rõ nguồn gốc

Phát hiện ô tô biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Phát hiện ô tô biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng không rõ nguồn gốc

Xe biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng động vật không nguồn gốc

Xe biển số Lào chở 1,6 tấn nội tạng động vật không nguồn gốc

Thu giữ gần 100kg nội tạng không rõ nguồn gốc

Thu giữ gần 100kg nội tạng không rõ nguồn gốc