Tin mới vụ trưởng phòng văn hóa bị đánh vì đưa phụ nữ vào phòng công vụ rồi... cởi quần dài

Tin mới vụ trưởng phòng văn hóa bị đánh vì đưa phụ nữ vào phòng công vụ rồi... cởi quần dài

Người chứng kiến nói gì vụ trưởng phòng văn hóa bị đánh ghen 'nhầm'?

Người chứng kiến nói gì vụ trưởng phòng văn hóa bị đánh ghen 'nhầm'?

Cho phụ nữ nghỉ nhờ, trưởng phòng cởi quần áo dọn nhà

Cho phụ nữ nghỉ nhờ, trưởng phòng cởi quần áo dọn nhà

Trưởng phòng làm việc tốt lại bị đánh ghen nhầm

Đưa phụ nữ vào nhà công vụ, Trưởng phòng VHTT phải làm tường trình

Đưa phụ nữ vào nhà công vụ, Trưởng phòng VHTT phải làm tường trình

Công an vào cuộc vụ Trưởng phòng Văn hóa bị đánh ghen 'nhầm' ở nhà công vụ

Công an vào cuộc vụ Trưởng phòng Văn hóa bị đánh ghen 'nhầm' ở nhà công vụ

Đưa người phụ nữ quá giang vào phòng công vụ nghỉ nhờ, cán bộ Văn hóa bị 2 thanh niên đánh ghen

Đưa người phụ nữ quá giang vào phòng công vụ nghỉ nhờ, cán bộ Văn hóa bị 2 thanh niên đánh ghen

Đưa phụ nữ vào nhà công vụ, lãnh đạo phòng văn hóa bị đánh ghen

Đưa phụ nữ vào nhà công vụ, lãnh đạo phòng văn hóa bị đánh ghen

Chở phụ nữ vào nhà công vụ, một trưởng phòng bị đánh

Chở phụ nữ vào nhà công vụ, một trưởng phòng bị đánh

Trưởng phòng VH-TT huyện bị đánh ghen 'nhầm' vì cho phụ nữ nghỉ nhờ nhà công vụ

Trưởng phòng VH-TT huyện bị đánh ghen 'nhầm' vì cho phụ nữ nghỉ nhờ nhà công vụ

Đưa phụ nữ vào phòng công vụ, cán bộ văn hóa bị đánh ghen tới tấp

Đưa phụ nữ vào phòng công vụ, cán bộ văn hóa bị đánh ghen tới tấp

Đưa phụ nữ vào nhà công vụ, Trưởng phòng VHTT huyện bị đánh

Đưa phụ nữ vào nhà công vụ, Trưởng phòng VHTT huyện bị đánh

Cho phụ nữ quá giang, cán bộ văn hóa bị đánh ghen ở nhà công vụ

Cho phụ nữ quá giang, cán bộ văn hóa bị đánh ghen ở nhà công vụ