Hợp tác thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế - xã hội

Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM): Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội

Diễn đàn hợp tác Á – Âu (ASEM): Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội

Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế - xã hội tại châu Á và châu Âu

Thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế - xã hội tại châu Á và châu Âu

Hợp tác Á - Âu về phát triển bao trùm

Khai mạc diễn đàn ASEM: Chia sẻ chính sách hỗ trợ cho lao động yếu thế

Khai mạc diễn đàn ASEM: Chia sẻ chính sách hỗ trợ cho lao động yếu thế

Tăng cường hệ thống ASXH cho toàn thể Nhân dân

Tăng cường hệ thống ASXH cho toàn thể Nhân dân

Hội nghị thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế và xã hội các nước Á - Âu

Hội nghị thúc đẩy phát triển toàn diện về kinh tế và xã hội các nước Á - Âu

Khai mạc hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu

Khai mạc hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế và xã hội tại châu Á và châu Âu

Khai mạc Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm Á-Âu

Khai mạc Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm Á-Âu

Tăng cường hệ thống an sinh xã hội cho tất cả mọi người

Tăng cường hệ thống an sinh xã hội cho tất cả mọi người

Hội nghị ASEM thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế – xã hội châu Á và châu Âu

Hội nghị ASEM thúc đẩy phát triển bao trùm về kinh tế – xã hội châu Á và châu Âu

Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm Á-Âu

Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm Á-Âu

180 đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm

180 đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm

180 đại biểu tham dự Hội nghị ASEM về thúc đẩy phát triển bao trùm

Tăng cường kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái thời 4.0

Tăng cường kiến thức và kỹ năng số cho phụ nữ và trẻ em gái thời 4.0