Đất sống còn lại của thời bao cấp: Xóa bỏ độc quyền, để tư nhân làm

Đất sống còn lại của thời bao cấp: Xóa bỏ độc quyền, để tư nhân làm

Huy động tư nhân cung cấp các dịch vụ công để tránh 'vừa đá bóng, vừa thổi còi'

Huy động tư nhân cung cấp các dịch vụ công để tránh 'vừa đá bóng, vừa thổi còi'

Thêm các hãng hàng không mới, Vietnam Airlines buộc phải chuyển mình

Thêm các hãng hàng không mới, Vietnam Airlines buộc phải chuyển mình

Khi tư nhân cung cấp dịch vụ công: Nhà nước thành… 'người lái đò'

Khi tư nhân cung cấp dịch vụ công: Nhà nước thành… 'người lái đò'

Nhà nước chỉ nên lái đò chứ không nên chèo đò

Tư nhân làm dịch vụ công, tăng minh bạch để hạn chế tiêu cực

Tư nhân làm dịch vụ công, tăng minh bạch để hạn chế tiêu cực

'Mất sự nghiệp chỉ bởi một quy định hành chính thì ai dám đầu tư'

'Mất sự nghiệp chỉ bởi một quy định hành chính thì ai dám đầu tư'

Cung cấp dịch vụ công: Phải chọn doanh nghiệp tốt nhất chứ không phải 'quen biết' nhất

Cung cấp dịch vụ công: Phải chọn doanh nghiệp tốt nhất chứ không phải 'quen biết' nhất

Tư nhân tham gia lĩnh vực dịch vụ công là nhu cầu từ thực tiễn

Tư nhân tham gia lĩnh vực dịch vụ công là nhu cầu từ thực tiễn

Cần phá bỏ độc quyền Nhà nước trong cung cấp dịch vụ công

Cần phá bỏ độc quyền Nhà nước trong cung cấp dịch vụ công

Để tư nhân làm dịch vụ công: Một mũi tên trúng nhiều đích

Để tư nhân làm dịch vụ công: Một mũi tên trúng nhiều đích

Khuyến khích tư nhân tham gia vào các dịch vụ công

Khuyến khích tư nhân tham gia vào các dịch vụ công

Chủ tịch VCCI: Nhà nước vừa làm sân, vừa là trọng tài, vừa là cầu thủ

Chủ tịch VCCI: Nhà nước vừa làm sân, vừa là trọng tài, vừa là cầu thủ

'Khách sạn nhà nước mùi khác, khách sạn tư nhân mùi khác'

'Khách sạn nhà nước mùi khác, khách sạn tư nhân mùi khác'

Chủ tịch VCCI đề nghị để tư nhân làm dịch vụ công, nhà nước giữ vai trò kiểm soát

Chủ tịch VCCI đề nghị để tư nhân làm dịch vụ công, nhà nước giữ vai trò kiểm soát