Nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng cường chống thất thu thuế, chuyển giá

Nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tăng cường chống thất thu thuế, chuyển giá

Cải cách hành chính thuế góp phần thu ngân sách hiệu quả

Cải cách hành chính thuế góp phần thu ngân sách hiệu quả

Hoàn thuế GTGT: Bất cập về chính sách, sai sót trong thực hiện

Hoàn thuế GTGT: Bất cập về chính sách, sai sót trong thực hiện

Hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/2019

Hoàn thành hợp nhất các chi cục thuế khu vực chậm nhất trong quý 3/2019

Chuyển giá nóng bởi những đề xuất 'siết chặt'

Chuyển giá nóng bởi những đề xuất 'siết chặt'

Doanh nghiệp vẫn cần nhiều nỗ lực của ngành thuế trong cải cách thủ tục hành chính

Doanh nghiệp vẫn cần nhiều nỗ lực của ngành thuế trong cải cách thủ tục hành chính

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính của cơ quan thuế

Niêm yết công khai các thủ tục hành chính của cơ quan thuế

Quản lý thuế thương mại điện tử: Một mình ngành Thuế không làm được

Quản lý thuế thương mại điện tử: Một mình ngành Thuế không làm được

Mức độ vi phạm pháp luật thuế còn cao

Mức độ vi phạm pháp luật thuế còn cao

Cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm tra thuế cần hoàn thiện sớm

Cơ sở dữ liệu thanh tra kiểm tra thuế cần hoàn thiện sớm

Tạo động lực đưa kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững

Tạo động lực đưa kinh tế Thủ đô phát triển nhanh, bền vững

Thừa Thiên Huế tuyên dương, khen thưởng hơn 100 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thuế

Thừa Thiên Huế tuyên dương, khen thưởng hơn 100 tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực thuế

Đã thanh tra, kiểm tra thuế được 14 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết

Đã thanh tra, kiểm tra thuế được 14 doanh nghiệp có hoạt động giao dịch liên kết

Cục thuế TP. HCM: Năm 2019 phải thanh tra tối thiểu 1% người nộp thuế

Cục thuế TP. HCM: Năm 2019 phải thanh tra tối thiểu 1% người nộp thuế

Bộ phận một cửa tại Cục Thuế Hà Nội sẽ làm việc cả thứ 7

Bộ phận một cửa tại Cục Thuế Hà Nội sẽ làm việc cả thứ 7

Kết quả cải cách hành chính lĩnh vực tài chính tác động tích cực đến cải thiện môi trường kinh doanh

Kết quả cải cách hành chính lĩnh vực tài chính tác động tích cực đến cải thiện môi trường kinh doanh

Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ về cải cách hành chính

Bộ Tài chính đã hoàn thành 35/35 nhiệm vụ về cải cách hành chính