Cải cách thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương: Cần đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập

Cải cách thủ tục hành chính tại bộ, ngành, địa phương: Cần đẩy mạnh hoạt động đánh giá độc lập

Cắt giảm thủ tục hành chính gắn với quyền lợi của các ngành

Cắt giảm thủ tục hành chính gắn với quyền lợi của các ngành

4 tháng năm 2019: 23 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải quyết

4 tháng năm 2019: 23 vấn đề vướng mắc của doanh nghiệp đã được giải quyết

'Thủ tục nào người dân, doanh nghiệp bức xúc phải xem xét làm trước'

'Thủ tục nào người dân, doanh nghiệp bức xúc phải xem xét làm trước'

Chính phủ luôn lắng nghe để gỡ khó, hành động cùng doanh nghiệp

Chính phủ luôn lắng nghe để gỡ khó, hành động cùng doanh nghiệp

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong cải cách hành chính

Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng triển khai nhiệm vụ

Hội đồng Tư vấn cải cách TTHC của Thủ tướng triển khai nhiệm vụ

Kiên quyết không để phát sinh các điều kiện kinh doanh

Kiên quyết không để phát sinh các điều kiện kinh doanh

Cắt giảm, đơn giản hóa kiểm tra chuyên ngành tiết kiệm 6.300 tỉ đồng

Cắt giảm, đơn giản hóa kiểm tra chuyên ngành tiết kiệm 6.300 tỉ đồng

Cải cách thủ tục hành chính sẽ đi vào thực chất hơn

Cải cách thủ tục hành chính sẽ đi vào thực chất hơn

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Tiếp tục cắt bỏ các thủ tục hành chính gây 'rào cản'

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ: Tiếp tục cắt bỏ các thủ tục hành chính gây 'rào cản'

Cắt giảm hơn 3000 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm 18 triệu ngày công

Cắt giảm hơn 3000 điều kiện kinh doanh, tiết kiệm 18 triệu ngày công

Nhiều cán bộ hải quan nhũng nhiễu, làm phiền doanh nghiệp

Nhiều cán bộ hải quan nhũng nhiễu, làm phiền doanh nghiệp

Doanh nghiệp cần kiên quyết không 'lót tay' cho cán bộ

Doanh nghiệp cần kiên quyết không 'lót tay' cho cán bộ

Tăng cường cải cách hoạt động kiểm tra chuyên ngành hàng hóa xuất, nhập khẩu

Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành: Tạo thuận lợi gắn với chống gian lận

Cắt giảm kiểm tra chuyên ngành: Tạo thuận lợi gắn với chống gian lận

Vẫn còn tình trạng 'trên bảo dưới không nghe'

Vẫn còn tình trạng 'trên bảo dưới không nghe'