Chế tạo thành công vật liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh

Chế tạo thành công vật liệu đặc chủng phục vụ quốc phòng - an ninh

Việt Nam chế tạo thành công đạn xuyên chống tăng động năng

Việt Nam chế tạo thành công đạn xuyên chống tăng động năng

10 nhà khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

10 nhà khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019: Vinh danh những nghiên cứu có tính ứng dụng cao

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019: Vinh danh những nghiên cứu có tính ứng dụng cao

Nhà khoa học nữ đầu tiên đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa: Muốn làm khoa học phải có đam mê

Nhà khoa học nữ đầu tiên đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa: Muốn làm khoa học phải có đam mê

GS.TS Lê Trần Bình: 'Hãy để các nhà khoa học cảm thấy được cần đến'

GS.TS Lê Trần Bình: 'Hãy để các nhà khoa học cảm thấy được cần đến'

4 công trình được trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa

4 công trình được trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Phát triển Khoa học-Công nghệ là con đường duy nhất để vươn lên

Phát triển Khoa học-Công nghệ là con đường duy nhất để vươn lên

Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho bốn công trình xuất sắc

Trao tặng Giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho bốn công trình xuất sắc

Khoa học và công nghệ là con đường duy nhất để chúng ta vươn lên

Khoa học và công nghệ là con đường duy nhất để chúng ta vươn lên

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: KH-CN là con đường duy nhất để phát triển

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: KH-CN là con đường duy nhất để phát triển

Phải có cơ chế đột phá thì khoa học mới đột phá

GS. VS Nguyễn Văn Hiệu: 4 công trình xuất sắc thể hiện ý tưởng của GS. VS Trần Đại Nghĩa

GS. VS Nguyễn Văn Hiệu: 4 công trình xuất sắc thể hiện ý tưởng của GS. VS Trần Đại Nghĩa

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được trao cho 4 công trình nghiên cứu xuất sắc

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được trao cho 4 công trình nghiên cứu xuất sắc

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa tôn vinh nỗ lực vượt khó, chinh phục tri thức khoa học

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa tôn vinh nỗ lực vượt khó, chinh phục tri thức khoa học

Các công trình đạt giải Trần Đại Nghĩa đã làm chủ các công nghệ tiên tiến

Các công trình đạt giải Trần Đại Nghĩa đã làm chủ các công nghệ tiên tiến

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học

Áo phao chống đạn đạt giải Trần Đại Nghĩa năm 2019

Trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc

Trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc

4 công trình xuất sắc được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

4 công trình xuất sắc được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa ghi nhận sự cống hiến, nhiệt huyết của các nhà khoa học

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa ghi nhận sự cống hiến, nhiệt huyết của các nhà khoa học

Vinh danh 4 công trình khoa học đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Vinh danh 4 công trình khoa học đạt Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

PTT Vũ Đức Đam: Để đất nước phát triển, không thể không tăng cường cho khoa học công nghệ

PTT Vũ Đức Đam: Để đất nước phát triển, không thể không tăng cường cho khoa học công nghệ

4 công trình khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

4 công trình khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

TÔN VINH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THÀNH TỰU XUẤT SẮC VỀ KHTN&CN

TÔN VINH CÁC NHÀ KHOA HỌC CÓ THÀNH TỰU XUẤT SẮC VỀ KHTN&CN

Khởi động Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai năm 2019

Khởi động Giải thưởng Trần Đại Nghĩa lần thứ hai năm 2019

Trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc

Trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019 cho 4 công trình khoa học xuất sắc

10 tác giả nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

10 tác giả nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

1 công trình của nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

1 công trình của nhà khoa học nữ được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 sẽ trao cho bốn công trình xuất sắc

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019 sẽ trao cho bốn công trình xuất sắc

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được trao cho 4 công trình xuất sắc

Giải thưởng Trần Đại Nghĩa được trao cho 4 công trình xuất sắc

4 công trình khoa học xuất sắc được nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

4 công trình khoa học xuất sắc được nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

10 nhà khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

10 nhà khoa học nhận giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho 4 công trình xuất sắc

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho 4 công trình xuất sắc

10 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

10 nhà khoa học được nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa năm 2019

4 công trình xuất sắc nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

4 công trình xuất sắc nhận Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

Bốn công trình được vinh danh trong lễ trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

Bốn công trình được vinh danh trong lễ trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa

4 công trình xuất sắc được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

4 công trình xuất sắc được trao Giải thưởng Trần Đại Nghĩa 2019

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho công trình khoa học ứng dụng

Trao giải thưởng Trần Đại Nghĩa cho công trình khoa học ứng dụng