Người vạch mặt tham nhũng

Người vạch mặt tham nhũng

Xã Quảng Lộc (Quảng Xương): Vi phạm trong quản lý đất đai, nhiều cán bộ bị khởi tố

Xã Quảng Lộc (Quảng Xương): Vi phạm trong quản lý đất đai, nhiều cán bộ bị khởi tố

Vi phạm trong quản lý đất đai, nhiều cán bộ ở Thanh Hóa bị khởi tố

Vi phạm trong quản lý đất đai, nhiều cán bộ ở Thanh Hóa bị khởi tố

Lập hồ sơ khống chiếm đoạt đất, cựu Chủ tịch UBND xã và 4 cấp dưới bị bắt

Lập hồ sơ khống chiếm đoạt đất, cựu Chủ tịch UBND xã và 4 cấp dưới bị bắt

Bác Kiệm - người nông dân quá điển hình đấu tranh chống tham nhũng

Bác Kiệm - người nông dân quá điển hình đấu tranh chống tham nhũng

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với bí thư, chủ tịch xã bị khởi tố

Đình chỉ sinh hoạt cấp ủy với bí thư, chủ tịch xã bị khởi tố

Thanh Hóa: Hàng loạt nguyên cán bộ xã ở huyện Quảng Xương bị bắt

Thanh Hóa: Hàng loạt nguyên cán bộ xã ở huyện Quảng Xương bị bắt

Bắt giam 5 quan tham

Bắt giam 5 quan tham

Khởi tố 5 đối tượng nguyên là cán bộ xã lập khống hồ sơ 8 lô đất

Khởi tố 5 đối tượng nguyên là cán bộ xã lập khống hồ sơ 8 lô đất

Lập hồ sơ khống chiếm đoạt 8 lô đất, 5 'quan xã' dắt nhau vào tù

Lập hồ sơ khống chiếm đoạt 8 lô đất, 5 'quan xã' dắt nhau vào tù

Thanh Hóa: Bắt giam hàng loạt cựu cán bộ xã 'phù phép' đất nông nghiệp thành đất ở

Thanh Hóa: Bắt giam hàng loạt cựu cán bộ xã 'phù phép' đất nông nghiệp thành đất ở

Thanh Hóa: Khởi tố Chủ tịch UBND xã cùng 2 cán bộ UBND huyện Quảng Xương

Thanh Hóa: Khởi tố Chủ tịch UBND xã cùng 2 cán bộ UBND huyện Quảng Xương

10 'quan' xã, 'quan' huyện bị khởi tố do tham nhũng đất đai tại xã Quảng Lộc

10 'quan' xã, 'quan' huyện bị khởi tố do tham nhũng đất đai tại xã Quảng Lộc

'Dính' sai phạm đất đai, hàng loạt cán bộ xã bị bắt giữ

'Dính' sai phạm đất đai, hàng loạt cán bộ xã bị bắt giữ

Thanh Hóa: Hàng loạt cựu cán bộ, cán bộ bị bắt vì bê bối đất đai

Thanh Hóa: Hàng loạt cựu cán bộ, cán bộ bị bắt vì bê bối đất đai

Chia chác 8 lô đất, cựu bí thư và chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị bắt giam

Chia chác 8 lô đất, cựu bí thư và chủ tịch xã ở Thanh Hóa bị bắt giam

Khởi tố 3 cán bộ gây thất thoát 800 triệu đồng

Khởi tố 3 cán bộ gây thất thoát 800 triệu đồng

Thanh Hóa: Khởi tố Bí thư xã cùng 2 cán bộ huyện khai man hồ sơ chiếm đoạt 800 triệu đồng

Thanh Hóa: Khởi tố Bí thư xã cùng 2 cán bộ huyện khai man hồ sơ chiếm đoạt 800 triệu đồng

Thanh Hóa: Dính hàng loạt bê bối đất đai, 3 cán bộ bị khởi tố

Thanh Hóa: Dính hàng loạt bê bối đất đai, 3 cán bộ bị khởi tố

Thanh Hóa: Khởi tố 3 cán bộ huyện liên quan vụ chiếm đoạt 800 triệu tiền đền bù GPMB

Thanh Hóa: Khởi tố 3 cán bộ huyện liên quan vụ chiếm đoạt 800 triệu tiền đền bù GPMB

Sai phạm về đất đai, 3 cán bộ huyện bị khởi tố

Sai phạm về đất đai, 3 cán bộ huyện bị khởi tố

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 cán bộ huyện Quảng Xương

Khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú với 3 cán bộ huyện Quảng Xương

Khởi tố Bí thư, Chủ tịch xã và 2 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường

Khởi tố Bí thư, Chủ tịch xã và 2 cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường

Ký duyệt bồi thường sai, bí thư xã bị đề nghị cách chức

Ký duyệt bồi thường sai, bí thư xã bị đề nghị cách chức

Bắt thêm một cán bộ địa chính trong vụ chiếm đoạt 830 triệu đồng tiền đền bù GPMB

Bắt thêm một cán bộ địa chính trong vụ chiếm đoạt 830 triệu đồng tiền đền bù GPMB

Tội phạm kinh tế ngày càng đa dạng, tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng

Tội phạm kinh tế ngày càng đa dạng, tinh vi, gây hậu quả nghiêm trọng

Bí thư, chủ tịch xã 'dính' sai phạm gây thất thoát 800 triệu đồng

Bí thư, chủ tịch xã 'dính' sai phạm gây thất thoát 800 triệu đồng

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc bị đề nghị cách hết chức vụ trong Đảng

Bí thư, Chủ tịch UBND xã Quảng Lộc bị đề nghị cách hết chức vụ trong Đảng

Thanh Hóa: Bí thư, Chủ tịch xã bị đề nghị cách chức

Thanh Hóa: Bí thư, Chủ tịch xã bị đề nghị cách chức

Thống nhất cách chức chủ tịch xã trong vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Thống nhất cách chức chủ tịch xã trong vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng

Chủ tịch xã bị đề nghị cách chức vì liên quan đến vụ án chiếm đoạt 800 triệu đồng

Chủ tịch xã bị đề nghị cách chức vì liên quan đến vụ án chiếm đoạt 800 triệu đồng

Khởi tố nguyên chủ tịch xã và kế toán làm thất thoát gần 500 triệu đồng

Khởi tố nguyên chủ tịch xã và kế toán làm thất thoát gần 500 triệu đồng