Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp

Gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp

Xây dựng trên 1.000 nhà Đại đoàn kết trong nhiệm kỳ mới

Xây dựng trên 1.000 nhà Đại đoàn kết trong nhiệm kỳ mới

Ông Võ Xuân Ca tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Ông Võ Xuân Ca tái đắc cử Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

Mặt trận phải phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Mặt trận phải phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc

Ông Dương Sà Kha tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng

Ông Dương Sà Kha tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban MTTQVN tỉnh Sóc Trăng

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận

Đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận

Khen thưởng 42 tập thể trong vận động ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2019

Khen thưởng 42 tập thể trong vận động ủng hộ Quỹ 'Vì biển, đảo Việt Nam' năm 2019

Ông Giàng A Tông giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái

Ông Giàng A Tông giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái

Đại hội Ủy ban hòa bình TP Đà Nẵng lần thứ V

Đại hội Ủy ban hòa bình TP Đà Nẵng lần thứ V

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ các cấp

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Bà Bố Thị Xuân Linh tái cử Chủ tịch Mặt trận Bình Thuận

Bà Bố Thị Xuân Linh tái cử Chủ tịch Mặt trận Bình Thuận

Đoàn kết - Đồng lòng

Mạnh mẽ vươn lên

Mạnh mẽ vươn lên

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án mô hình tự quản

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án mô hình tự quản

Đoàn kết và yêu thương

Đoàn kết và yêu thương

Kiên Giang phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Kiên Giang phát động phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở

Ra mắt tập sách 'Lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam giai đoạn 1930 - 2015'

Nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Nâng cao hiệu quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Huyện Nhơn Trạch: Cán bộ Mặt trận tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc

Ninh Thuận tổ chức đại hội Mặt trận lần thứ X

Ninh Thuận tổ chức đại hội Mặt trận lần thứ X

MTTQ Hà Tĩnh phát động phong trào chung tay vì người nghèo

MTTQ Hà Tĩnh phát động phong trào chung tay vì người nghèo

Hội nghị giao ban công tác mặt trận 6 tỉnh Nam sông Hậu

Hội nghị giao ban công tác mặt trận 6 tỉnh Nam sông Hậu

Để công tác mặt trận thực chất hơn

Kiên Giang: Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Kiên Giang: Tăng cường củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để tạo nên thành công của Đại hội

Cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, ngành để tạo nên thành công của Đại hội

Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2019-2024

Công đoàn VKSND cấp cao tại Hà Nội tổ chức Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2019-2024

Cần Thơ có tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

Cần Thơ có tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

MTTQ Việt Nam quận Hai Bà Trưng: Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Đồng Nai: Tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận

Đồng Nai: Tri ân các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác Mặt trận

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XVIII

Đại hội đại biểu Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Chương Mỹ lần thứ XVIII

Phù Cát (Bình Định): Dấu ấn một nhiệm kỳ công tác Mặt trận

Phù Cát (Bình Định): Dấu ấn một nhiệm kỳ công tác Mặt trận

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương lần thứ XVI

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Sơn Dương lần thứ XVI

Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Thạch Hà, Kỳ Anh tái đắc cử nhiệm kỳ mới

Chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân lễ Phục sinh

Chúc mừng Tổng Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) nhân lễ Phục sinh