TÁI HIỆN KÝ ỨC 60 NĂM MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

TÁI HIỆN KÝ ỨC 60 NĂM MỞ ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN

BẾN GIẰNG NGÀY TRỞ LẠI

BẾN GIẰNG NGÀY TRỞ LẠI

'Xúc động và tự hào lắm'

Sự phát triển nhanh chóng của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và hệ thống đường Hồ Chí Minh

Sự phát triển nhanh chóng của Đoàn 559 - Bộ đội Trường Sơn và hệ thống đường Hồ Chí Minh

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh được xếp hạng Di tích cấp Quốc gia đặc biệt

Đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh là Di tích Quốc gia đặc biệt

Đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh là Di tích Quốc gia đặc biệt

Thừa Thiên Huế đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

Thừa Thiên Huế đón nhận bằng xếp hạng Di tích Quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh

Bế mạc Liên hoan tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn- Con đường huyền thoại'

Cùng hát về con đường Trường Sơn huyền thoại

Cùng hát về con đường Trường Sơn huyền thoại

Liên hoan Tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại' tại Kon Tum

Liên hoan Tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại' tại Kon Tum

Chương trình Nghệ thuật 'Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây'

Chương trình Nghệ thuật 'Trường Sơn Đông – Trường Sơn Tây'

Liên hoan tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn - con đường huyền thoại'

Liên hoan tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn - con đường huyền thoại'

Liên hoan tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn- Con đường huyền thoại'

Liên hoan tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn- Con đường huyền thoại'

Liên hoan Tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn - con đường huyền thoại'

Xuất quân Liên hoan tuyên truyền lưu động tại Km số 0 đường Hồ Chí Minh

Hàng ngàn khán giả xúc động với 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Hàng ngàn khán giả xúc động với 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Đường Hồ Chí Minh - Huyền thoại một con đường

Đường Hồ Chí Minh - Huyền thoại một con đường