Trên những cung đường Trường Sơn huyền thoại -Bài 2

Trên những cung đường Trường Sơn huyền thoại -Bài 2

Đất nước hòa bình, bằng ý chí và quyết tâm lao động, sản xuất, những ngôi làng trong tọa độ lửa đã hồi...