Huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông thôn mới

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký quyết định công nhận huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình đạt chuẩn nông...
Suối Nghệ về đích xã nông thôn mới nâng cao

Suối Nghệ về đích xã nông thôn mới nâng cao

Nâng cao đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới

Nâng cao đời sống văn hóa ở các xã nông thôn mới

Sớm xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới cấp tỉnh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Sớm xây dựng bộ tiêu chí nông thôn mới cấp tỉnh trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo

Chợ Mới quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

Chợ Mới quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2020

'Ý Đảng, lòng dân'

'Ý Đảng, lòng dân'

Thẩm định xét công nhận nông thôn mới nâng cao xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang

Thẩm định xét công nhận nông thôn mới nâng cao xã Vĩnh Trạch và Thoại Giang

Phú Tân có thêm 3 xã nông thôn mới

Phú Tân có thêm 3 xã nông thôn mới

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã Nga An đẩy mạnh giảm nghèo gắn với xây dựng nông thôn mới

Xã nông thôn mới Ô Long Vĩ

Xã nông thôn mới Ô Long Vĩ

Yên Khánh lá cờ đầu trong phong trào thi đua

Yên Khánh lá cờ đầu trong phong trào thi đua

Đề xuất công nhận Long Điền và Đất Đỏ đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Đề xuất công nhận Long Điền và Đất Đỏ đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Xây dựng nông thôn mới: Thành quả từ sự vào cuộc tích cực của người dân

Quảng An xây dựng nông thôn mới

Quảng An xây dựng nông thôn mới

Đồng Nai đã sẵn sàng cho 'hậu' nông thôn mới

Đồng Nai đã sẵn sàng cho 'hậu' nông thôn mới

Thạch Hà phấn đấu đến tháng 5/2020 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Thạch Hà phấn đấu đến tháng 5/2020 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

Hân hoan xã nông thôn mới

Hân hoan xã nông thôn mới

Nghệ An về đích nông thôn mới trước 2 năm

Nghệ An về đích nông thôn mới trước 2 năm

Huy động được nhiều nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới

Huy động được nhiều nguồn lực đóng góp xây dựng nông thôn mới

'Truyền lửa' đến mỗi khu dân cư

'Làng du lịch' làm nông thôn mới kiểu mẫu

'Làng du lịch' làm nông thôn mới kiểu mẫu