Luật Giáo dục (sửa đổi): Nhà đầu tư lo lắng mất quyền điều hành

Luật Giáo dục (sửa đổi): Nhà đầu tư lo lắng mất quyền điều hành

Thu hút đầu tư cho nền giáo dục toàn diện

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi): Lửng lơ 'hội đồng trường'

Dự thảo Luật Giáo dục (sửa đổi): Lửng lơ 'hội đồng trường'

Giáo dục sửa đổi… đến bao giờ?

Giáo dục sửa đổi… đến bao giờ?

Băn khoăn sở hữu trường tư

Băn khoăn sở hữu trường tư

'Lỗi kỹ thuật thể hiện trong văn bản' của Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi!

'Lỗi kỹ thuật thể hiện trong văn bản' của Dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi!

Ai đã 'hồi sinh' con tim thầy Nguyễn Xuân Khang?

Ai đã 'hồi sinh' con tim thầy Nguyễn Xuân Khang?

Có nên quy định triết lý giáo dục vào Luật?

Có nên quy định triết lý giáo dục vào Luật?

Chính sách 'đừng hành' trường tư

Chính sách 'đừng hành' trường tư

Làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của các Bộ, ngành và địa phương

Làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục của các Bộ, ngành và địa phương

Nhà đầu tư lo lắng với dự thảo Luật Giáo dục: Sai sót trong hành văn(?)

Nhà đầu tư lo lắng với dự thảo Luật Giáo dục: Sai sót trong hành văn(?)

Đầu tư trường tư thục: 'Không cần cho tiền mà chỉ cần cho chúng tôi một chính sách hành chính 'đừng hành'

Đầu tư trường tư thục: 'Không cần cho tiền mà chỉ cần cho chúng tôi một chính sách hành chính 'đừng hành'

'Nếu không giữ được quyền sở hữu, điều hành, tôi sẽ nhảy cầu Thăng Long'

'Nếu không giữ được quyền sở hữu, điều hành, tôi sẽ nhảy cầu Thăng Long'

Cần đưa khỏi dự thảo Luật Giáo dục quy định về Hội đồng trường tư thục

Cần đưa khỏi dự thảo Luật Giáo dục quy định về Hội đồng trường tư thục

Góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Cần làm rõ vai trò của hội đồng trường

Góp ý dự thảo Luật Giáo dục sửa đổi: Cần làm rõ vai trò của hội đồng trường

Hiệu trưởng trường Marie Curie: E ngại bị tước quyền, 'dọa' nhảy cầu

Hiệu trưởng trường Marie Curie: E ngại bị tước quyền, 'dọa' nhảy cầu