Rút đề xuất lấy ngày thương binh liệt sĩ 27/7 làm ngày nghỉ lễ

Rút đề xuất lấy ngày thương binh liệt sĩ 27/7 làm ngày nghỉ lễ

Đại biểu Quốc hội đề xuất xin ý kiến nhân dân về quy định tăng tuổi nghỉ hưu

Đại biểu Quốc hội đề xuất xin ý kiến nhân dân về quy định tăng tuổi nghỉ hưu

Hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu

Hai phương án tăng tuổi nghỉ hưu

TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU CẦN LẤY Ý KIẾN TRONG NHÂN DÂN

TĂNG TUỔI NGHỈ HƯU CẦN LẤY Ý KIẾN TRONG NHÂN DÂN

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên áp dụng theo kiểu cào bằng

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không nên áp dụng theo kiểu cào bằng

Đang tinh giản biên chế, sao lại tăng tuổi nghỉ hưu?

Đang tinh giản biên chế, sao lại tăng tuổi nghỉ hưu?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Đại biểu Quốc hội lo thế hệ trẻ mất cơ hội việc làm

Tăng tuổi nghỉ hưu: Đại biểu Quốc hội lo thế hệ trẻ mất cơ hội việc làm

Vì sao cần phải tăng tuổi nghỉ hưu

Tuổi nghỉ hưu: Cần giải 'bài toán' nam 62, nữ 60

Tuổi nghỉ hưu: Cần giải 'bài toán' nam 62, nữ 60

Công ty giải thể, người lao động được những trợ cấp gì?

Công ty giải thể, người lao động được những trợ cấp gì?

Vẫn còn hàng triệu lao động thất nghiệp, sao phải tăng tuổi nghỉ hưu?

Vẫn còn hàng triệu lao động thất nghiệp, sao phải tăng tuổi nghỉ hưu?

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không có chuyện quan chức 'giữ ghế' để làm việc

Tăng tuổi nghỉ hưu: Không có chuyện quan chức 'giữ ghế' để làm việc

Không có chuyện tăng tuổi nghỉ hưu giúp quan chức 'giữ ghế' làm việc

Không có chuyện tăng tuổi nghỉ hưu giúp quan chức 'giữ ghế' làm việc

Đặc biệt quan tâm đến tăng tuổi nghỉ hưu của người công nhân

Đặc biệt quan tâm đến tăng tuổi nghỉ hưu của người công nhân

Chính thức đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nữ lên 60, nam lên 62

Chính thức đề xuất tăng tuổi nghỉ hưu nữ lên 60, nam lên 62

Bộ trưởng LĐ-TB-XH: Tăng tuổi nghỉ hưu, không có chuyện 'quan chức giữ ghế'

Bộ trưởng LĐ-TB-XH: Tăng tuổi nghỉ hưu, không có chuyện 'quan chức giữ ghế'

Đề xuất cho phép lãnh đạo quản lý được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không quá 5 năm

Đề xuất cho phép lãnh đạo quản lý được kéo dài tuổi nghỉ hưu nhưng không quá 5 năm

Bộ trưởng Lao động: Tăng tuổi hưu không phải để quan chức 'giữ ghế'

Bộ trưởng Lao động: Tăng tuổi hưu không phải để quan chức 'giữ ghế'

Thêm ngày nghỉ lễ 27-7 hoặc Ngày gia đình Việt Nam

Thêm ngày nghỉ lễ 27-7 hoặc Ngày gia đình Việt Nam

Thận trọng sửa luật

Thận trọng sửa luật

Ai sẽ được giảm tuổi nghỉ hưu?

Ai sẽ được giảm tuổi nghỉ hưu?

Bỏ phương án thống nhất giờ làm việc trên toàn quốc

Bỏ phương án thống nhất giờ làm việc trên toàn quốc

Thay đổi đề xuất giờ làm việc vào phút chót

Thay đổi đề xuất giờ làm việc vào phút chót

Đề xuất giờ làm việc cơ quan Nhà nước: Để địa phương tự thống nhất

Đề xuất giờ làm việc cơ quan Nhà nước: Để địa phương tự thống nhất

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội điều chỉnh đề xuất giờ làm việc

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội điều chỉnh đề xuất giờ làm việc

Đề xuất giờ làm việc thay đổi vào giờ chót

Đề xuất giờ làm việc thay đổi vào giờ chót

Tăng nhanh tuổi nghỉ hưu, dễ gây sốc?

Tăng nhanh tuổi nghỉ hưu, dễ gây sốc?

Đề xuất lấy ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ trong năm

Đề xuất lấy ngày 27/7 là ngày nghỉ lễ trong năm

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7

Chọn phương án tăng tuổi nghỉ hưu trình Hội nghị Trung ương 7