Mua xăng đi đốt chung cư để trả thù

Mua xăng đi đốt chung cư để trả thù

Đối tượng 9X dùng bom xăng đốt căn hộ chung cư ở Đà Nẵng

Đối tượng 9X dùng bom xăng đốt căn hộ chung cư ở Đà Nẵng

Mâu thuẫn 2 năm trước, mang xăng đốt nhà chung cư bạn

Mâu thuẫn 2 năm trước, mang xăng đốt nhà chung cư bạn

Mâu thuẫn làm ăn, thanh niên tẩm xăng đốt căn hộ chung cư của bạn để trả thù

Mâu thuẫn làm ăn, thanh niên tẩm xăng đốt căn hộ chung cư của bạn để trả thù

Nam thanh niên tưới xăng đốt nhà bạn vì mối thù 2 năm trước

Nam thanh niên tưới xăng đốt nhà bạn vì mối thù 2 năm trước

Nam thanh niên mang xăng phóng hỏa chung cư ở Đà Nẵng

Nam thanh niên mang xăng phóng hỏa chung cư ở Đà Nẵng

Cầm búa tạ phá cửa, mang xăng đốt chung cư

Cầm búa tạ phá cửa, mang xăng đốt chung cư

Mâu thuẫn làm ăn, nam thanh niên mua xăng đốt chung cư để trả thù

Mâu thuẫn làm ăn, nam thanh niên mua xăng đốt chung cư để trả thù

Bắt giữ đối tượng dùng xăng đốt căn hộ chung cư

Bắt giữ đối tượng dùng xăng đốt căn hộ chung cư

Mâu thuẫn làm ăn, đem xăng tới đốt nhà chung cư

Mâu thuẫn làm ăn, đem xăng tới đốt nhà chung cư

Thanh niên mang xăng, búa tạ đi giải quyết mâu thuẫn... 2 năm trước

Thanh niên mang xăng, búa tạ đi giải quyết mâu thuẫn... 2 năm trước

Bắt đối tượng mang xăng đốt chung cư nghi do mâu thuẫn làm ăn

Bắt đối tượng mang xăng đốt chung cư nghi do mâu thuẫn làm ăn

Công an lấy lời khai nam thanh niên mua xăng đốt chung cư

Công an lấy lời khai nam thanh niên mua xăng đốt chung cư

Nam thanh niên mua xăng đốt nhà chung cư của bạn để trả thù

Nam thanh niên mua xăng đốt nhà chung cư của bạn để trả thù

Bắt đối tượng mang xăng đốt chung cư

Bắt đối tượng mang xăng đốt chung cư

Nam thanh niên mua xăng phóng hỏa nhà bạn để trả thù

Nam thanh niên mua xăng phóng hỏa nhà bạn để trả thù

Thanh niên ngáo đá mang bom xăng vào chung cư để đốt

Thanh niên ngáo đá mang bom xăng vào chung cư để đốt

Nam thanh niên mua xăng đốt chung cư trả thù ở Đà Nẵng

Nam thanh niên mua xăng đốt chung cư trả thù ở Đà Nẵng