Ông Đặng Văn Triều được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức

Ông Đặng Văn Triều được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện Mỹ Đức

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu 2 phó chủ tịch UBND TP.HCM

Hai phó chủ tịch UBND TP.HCM được phân công lĩnh vực phụ trách vào tuần sau

Hai phó chủ tịch UBND TP.HCM được phân công lĩnh vực phụ trách vào tuần sau

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch ở TP.HCM

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung 2 Phó Chủ tịch ở TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn 3 Phó Chủ tịch tại TP HCM và Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn 3 Phó Chủ tịch tại TP HCM và Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TPHCM

Thủ tướng phê chuẩn kết quả bầu hai phó chủ tịch UBND TPHCM

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lào Cai

Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh và tỉnh Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn 2 Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Lào Cai

Thủ tướng phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, Lào Cai

TP Hồ Chí Minh có hai tân Phó Chủ tịch thành phố

TP Hồ Chí Minh có hai tân Phó Chủ tịch thành phố

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố

Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh, thành phố

Bà Phan Thị Thắng Lợi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND Q. Hải Châu

Bà Phan Thị Thắng Lợi được bầu làm Phó Chủ tịch HĐND Q. Hải Châu

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được bầu làm Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Đà Nẵng miễn nhiệm 5 chức danh, hợp nhất 3 văn phòng trong tháng 6

Đà Nẵng miễn nhiệm 5 chức danh, hợp nhất 3 văn phòng trong tháng 6

Đà Nẵng: Miễn nhiệm một số chức danh, hợp nhất VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND

Đà Nẵng: Miễn nhiệm một số chức danh, hợp nhất VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND

Ông Võ Văn Hoan: Người không né tránh các câu hỏi của báo chí

Ông Võ Văn Hoan: Người không né tránh các câu hỏi của báo chí

UBND TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch

UBND TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch

Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh bầu bổ sung nhân sự UBND thành phố

TPHCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND, giải quyết cơn khát nhân sự

TPHCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND, giải quyết cơn khát nhân sự

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

2 tân Phó Chủ tịch TP.HCM sẽ phụ trách về nội chính, tài chính

2 tân Phó Chủ tịch TP.HCM sẽ phụ trách về nội chính, tài chính

TP.HCM có 2 phó chủ tịch mới

TP.HCM có 2 phó chủ tịch mới

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TP HCM

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân thông tin về nhân sự lãnh đạo chủ chốt TP HCM

Đồng chí Ngô Minh Châu và đồng chí Võ Văn Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh

TP Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

TP Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND thành phố

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND

Thành phố Hồ Chí Minh có thêm hai Phó Chủ tịch UBND

TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

TP HCM có thêm 2 phó chủ tịch UBND thành phố

Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Chân dung 2 tân Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Chính quyền phục vụ những gì người dân cần'

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan: 'Chính quyền phục vụ những gì người dân cần'

Tp.HCM có hai tân Phó chủ tịch UBND

Tp.HCM có hai tân Phó chủ tịch UBND

TP.HCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND

TP.HCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch UBND

Chân dung 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa nhậm chức

Chân dung 2 Phó Chủ tịch UBND TP.HCM vừa nhậm chức

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu được bầu giữ chức Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Chân dung 2 Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh mới

Chân dung 2 Phó chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh mới

Bầu ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

Bầu ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh

TPHCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch

TPHCM bầu bổ sung 2 phó chủ tịch

Trong tháng 6 sẽ bầu thêm phó chủ tịch UBND và HĐND TP còn khuyết

Trong tháng 6 sẽ bầu thêm phó chủ tịch UBND và HĐND TP còn khuyết

Chân dung 2 tân Phó chủ tịch UBND TP. HCM

Chân dung 2 tân Phó chủ tịch UBND TP. HCM

TP.HCM có hai phó chủ tịch mới

TP.HCM có hai phó chủ tịch mới

Thiếu tướng Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TP Hồ Chí Minh

TP.HCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021

TP.HCM bầu 2 Phó Chủ tịch UBND nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TPHCM

Ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan làm Phó chủ tịch UBND TPHCM

Thiếu tướng công an và Chánh văn phòng UBND được bầu làm Phó chủ tịch TP.HCM

Thiếu tướng công an và Chánh văn phòng UBND được bầu làm Phó chủ tịch TP.HCM

TP HCM có 2 Phó chủ tịch UBND mới

TP HCM có 2 Phó chủ tịch UBND mới

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Ông Ngô Minh Châu và Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Hai ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Hai ông Võ Văn Hoan và Ngô Minh Châu được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Bí thư Nhân tin tưởng 2 tân Phó Chủ tịch sẽ làm tốt nhiệm vụ

Bí thư Nhân tin tưởng 2 tân Phó Chủ tịch sẽ làm tốt nhiệm vụ

TP.HCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND

TP.HCM có thêm 2 Phó chủ tịch UBND

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Ông Võ Văn Hoan và ông Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Phó Giám đốc Công an TP.HCM được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Phó Giám đốc Công an TP.HCM được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ được Quốc hội phê chuẩn làm Chủ tịch HĐND TP. HCM

Bà Nguyễn Thị Lệ được Quốc hội phê chuẩn làm Chủ tịch HĐND TP. HCM

Giới thiệu ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan để bầu làm Phó chủ tịch UBND TP. HCM

Giới thiệu ông Ngô Minh Châu và ông Võ Văn Hoan để bầu làm Phó chủ tịch UBND TP. HCM

Thiếu tướng công an và Chánh Văn phòng UBND TP được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Thiếu tướng công an và Chánh Văn phòng UBND TP được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP HCM

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP

Chánh Văn phòng UBND TP.HCM được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP

Ông Võ Văn Hoan và thiếu tướng Ngô Minh Châu được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

TP HCM: Họp bầu, bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

TP HCM: Họp bầu, bổ sung 2 Phó Chủ tịch UBND thành phố

Giới thiệu ông Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Giới thiệu ông Võ Văn Hoan làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Giới thiệu Tướng Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Giới thiệu Tướng Ngô Minh Châu làm Phó Chủ tịch UBND TP.HCM

Sáng nay, HĐND TP HCM họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND TP

Sáng nay, HĐND TP HCM họp bất thường bầu Phó Chủ tịch UBND TP

HĐND TP HCM họp bất thường bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND

HĐND TP HCM họp bất thường bầu bổ sung 2 Phó chủ tịch UBND

Thiếu tướng Ngô Minh Châu được giới thiệu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Thiếu tướng Ngô Minh Châu được giới thiệu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Người phát ngôn được giới thiệu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

Người phát ngôn được giới thiệu làm Phó chủ tịch UBND TP.HCM

TP.HCM tổ chức kỳ họp bất thường bầu nhiều lãnh đạo chủ chốt

TP.HCM tổ chức kỳ họp bất thường bầu nhiều lãnh đạo chủ chốt

TP.HCM họp bất thường bầu thêm 2 Phó Chủ tịch

TP.HCM họp bất thường bầu thêm 2 Phó Chủ tịch

TP.HCM có tân Trưởng ban tổ chức Thành ủy

TP.HCM có tân Trưởng ban tổ chức Thành ủy

Ông Huỳnh Cách Mạng lâm bệnh, UBND TP. HCM chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành

Ông Huỳnh Cách Mạng lâm bệnh, UBND TP. HCM chỉ còn 3 lãnh đạo trực tiếp điều hành

Ông Nguyễn Thành Phong chính thức là Chủ tịch TP. HCM

Ông Nguyễn Thành Phong chính thức là Chủ tịch TP. HCM