Nhiều điểm bất thường trong vụ cột bê tông rơi khiến 2 học sinh thương vong ở Hòa Bình

Nhiều điểm bất thường trong vụ cột bê tông rơi khiến 2 học sinh thương vong ở Hòa Bình

Thông tin mới nhất vụ cột bê tông đổ đè nhóm học sinh

Thông tin mới nhất vụ cột bê tông đổ đè nhóm học sinh

Học sinh bị thanh bê tông rơi trúng đầu ở Hòa Bình đã tử vong

Học sinh bị thanh bê tông rơi trúng đầu ở Hòa Bình đã tử vong

Hòa Bình: Đang chơi ở sân trường, nam sinh lớp 8 bị cột bê tông rơi trúng đầu tử vong

Hòa Bình: Đang chơi ở sân trường, nam sinh lớp 8 bị cột bê tông rơi trúng đầu tử vong

Tin mới vụ cột bê tông trường học rơi trúng đầu, một học sinh tử vong

Tin mới vụ cột bê tông trường học rơi trúng đầu, một học sinh tử vong

Cột bê tông trong trường học rơi trúng đầu, một học sinh tử vong

Cột bê tông trong trường học rơi trúng đầu, một học sinh tử vong

Hòa Bình: Bị cột bê tông rơi trúng, một trong hai học sinh đã tử vong

Hòa Bình: Bị cột bê tông rơi trúng, một trong hai học sinh đã tử vong

1 nam sinh tử vong do lan can tầng 2 rơi trúng đầu

1 nam sinh tử vong do lan can tầng 2 rơi trúng đầu

Tin xã hội

Cột bê tông trường học rơi trúng đầu: Một học sinh đã tử vong

Cột bê tông trường học rơi trúng đầu: Một học sinh đã tử vong

2 em học sinh bị thương nặng vì cột bê tông rơi trúng người

2 em học sinh bị thương nặng vì cột bê tông rơi trúng người

Cột bêtông lan can trong trường bất ngờ rơi, 1 học sinh tử vong

Cột bêtông lan can trong trường bất ngờ rơi, 1 học sinh tử vong

Cột bê tông ở tầng 2 rơi, một học sinh tử vong

Cột bê tông ở tầng 2 rơi, một học sinh tử vong

Hòa Bình: Cột bê tông trang trí rơi xuống sân trường, 2 học sinh chấn thương

Hòa Bình: Cột bê tông trang trí rơi xuống sân trường, 2 học sinh chấn thương

Lan can trường học rơi trúng đầu 2 nam sinh

Lan can trường học rơi trúng đầu 2 nam sinh

Cột bê tông ở tầng 2 rơi trúng nhóm học sinh đang chơi ở sân trường

Cột bê tông ở tầng 2 rơi trúng nhóm học sinh đang chơi ở sân trường

Cột bê tông bất ngờ rơi từ tầng 2 xuống sân trường, 2 học sinh nhập viện cấp cứu

Cột bê tông bất ngờ rơi từ tầng 2 xuống sân trường, 2 học sinh nhập viện cấp cứu

Hòa Bình: Nhiều học sinh bị cột bê tông trong trường rơi trúng đầu, 2 em chấn thương nặng nhập viện cấp cứu

Hòa Bình: Nhiều học sinh bị cột bê tông trong trường rơi trúng đầu, 2 em chấn thương nặng nhập viện cấp cứu

Bêtông lan can trường học rơi trúng đầu khiến 2 học sinh nhập viện

Bêtông lan can trường học rơi trúng đầu khiến 2 học sinh nhập viện

Cột bê tông bất ngờ đổ, đè trúng 2 học sinh dưới sân trường

Cột bê tông bất ngờ đổ, đè trúng 2 học sinh dưới sân trường

Bị cột bê tông trang trí ở trường rơi trúng, 2 học sinh lớp 8 nhập viện

Bị cột bê tông trang trí ở trường rơi trúng, 2 học sinh lớp 8 nhập viện

Hai học sinh nhập viện vì bị cột bê tông rơi xuống sân trường

Hai học sinh nhập viện vì bị cột bê tông rơi xuống sân trường

Hai học sinh bị thương nặng do bê tông lan can trường học rơi trúng đầu

Hai học sinh bị thương nặng do bê tông lan can trường học rơi trúng đầu

Hòa Bình: Bị cột bê tông đổ trúng, 2 học sinh nhập viện cấp cứu

Hòa Bình: Bị cột bê tông đổ trúng, 2 học sinh nhập viện cấp cứu

Cột bê tông rơi trúng người, 2 học sinh nhập viện

Cột bê tông rơi trúng người, 2 học sinh nhập viện