Đại tá Phạm Văn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Đại tá Phạm Văn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Công an Ninh Bình

Bộ Công an bổ nhiệm nhân sự Giám đốc Công an Ninh Bình

Đại tá Phạm Văn Sơn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Đại tá Phạm Văn Sơn được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Ninh Bình có tân giám đốc Công an tỉnh

Ninh Bình có tân giám đốc Công an tỉnh

Phó Giám đốc Công an Vĩnh Phúc làm Giám đốc Công an Ninh Bình

Phó Giám đốc Công an Vĩnh Phúc làm Giám đốc Công an Ninh Bình

Công an tỉnh Ninh Bình có Giám đốc mới

Công an tỉnh Ninh Bình có Giám đốc mới

Đại tá Phạm Văn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Đại tá Phạm Văn Sơn được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động cán bộ

Bộ trưởng Bộ Công an quyết định điều động cán bộ

Ninh Bình có tân giám đốc công an

Ninh Bình có tân giám đốc công an

Công an tỉnh Ninh Bình có giám đốc mới

Công an tỉnh Ninh Bình có giám đốc mới

Phó Giám đốc Công an Vĩnh Phúc giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Phó Giám đốc Công an Vĩnh Phúc giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Phó Giám đốc Công an Vĩnh Phúc nhận chức Giám đốc Công an Ninh Bình

Phó Giám đốc Công an Vĩnh Phúc nhận chức Giám đốc Công an Ninh Bình

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Công bố quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình

Bổ nhiệm người thay thế tướng Phan Anh Minh làm Thủ trưởng cơ quan CSĐT

Bổ nhiệm người thay thế tướng Phan Anh Minh làm Thủ trưởng cơ quan CSĐT

Trao quyết định nghỉ chờ hưu cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình

Trao quyết định nghỉ chờ hưu cho Phó Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình