An ninh trật tự chuyển biến tích cực khi Công an về xã

An ninh trật tự chuyển biến tích cực khi Công an về xã

Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết: Công an xã chính quy khi điều về xã công tác...
Trang bị xe mô-tô cho lực lượng công an xã chính quy tại các xã vùng sâu, vùng xa

Trang bị xe mô-tô cho lực lượng công an xã chính quy tại các xã vùng sâu, vùng xa

Bàn giao 112 xe mô tô cho công an chính quy

Bàn giao 112 xe mô tô cho công an chính quy

Những đổi thay ở địa bàn khi Công an chính quy về xã

Những đổi thay ở địa bàn khi Công an chính quy về xã

Giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Giữ vững an ninh trật tự ở cơ sở

Hiệu quả từ chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm công an xã

Hiệu quả từ chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm công an xã

Công an chính quy về vùng cao

Công an chính quy về vùng cao

Công an xã chính quy nhanh chóng phát huy hiệu quả công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở

Công an xã chính quy nhanh chóng phát huy hiệu quả công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở

Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở

Công an xã đã phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở

Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở có nhiều chuyển biến

Công tác giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở có nhiều chuyển biến

Lực lượng Công an chính quy thực hiện tốt nhệm vụ tại cơ sở

Lực lượng Công an chính quy thực hiện tốt nhệm vụ tại cơ sở

Lực lượng Công an xã làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Lực lượng Công an xã làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở

Dân 'ăn ngon, ngủ yên' khi công an chính quy tăng cường về xã

Dân 'ăn ngon, ngủ yên' khi công an chính quy tăng cường về xã

Phát huy hiệu quả công tác công an xã chính quy tại huyện Gia Lâm

Phát huy hiệu quả công tác công an xã chính quy tại huyện Gia Lâm

Toàn bộ trụ sở Công an xã thuộc huyện Gia Lâm sẽ được xây dựng trong năm 2021

Toàn bộ trụ sở Công an xã thuộc huyện Gia Lâm sẽ được xây dựng trong năm 2021

Khi Công an chính quy về làng

Khi Công an chính quy về làng

Kiện toàn chi bộ Công an xã chính quy, đưa chủ trương của Đảng sát với công tác bảo vệ an ninh, trật tự cơ sở

An Giang: Hiệu quả sau 1 năm thực hiện đề án điều động công an chính quy về xã

An Giang: Hiệu quả sau 1 năm thực hiện đề án điều động công an chính quy về xã

Biểu dương lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích đảm bảo ANTT

Biểu dương lực lượng Công an xã bán chuyên trách có thành tích đảm bảo ANTT

Hà Lâu: Bước chuyển khi công an chính quy về xã

Hà Lâu: Bước chuyển khi công an chính quy về xã

Bàn giao 86 xe mô tô cho Công an xã chính quy đảm bảo ANTT

Bàn giao 86 xe mô tô cho Công an xã chính quy đảm bảo ANTT

Công an huyện Mỹ Đức tri ân lực lượng công an xã bán chuyên trách

Công an huyện Mỹ Đức tri ân lực lượng công an xã bán chuyên trách

Lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở

Lực lượng Công an xã phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở

Công an tỉnh Đắk Lắk đảm bảo tốt an ninh trật tự từ cơ sở

Công an tỉnh Đắk Lắk đảm bảo tốt an ninh trật tự từ cơ sở

Hoàn thành Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Hoàn thành Đề án Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Hiệu quả công an chính quy về xã

Hiệu quả công an chính quy về xã

Phát triển an ninh cơ sở nhờ Công an chính quy về xã

Phát triển an ninh cơ sở nhờ Công an chính quy về xã

Chuyện hàng ngày ở Công an xã biên giới

Chuyện hàng ngày ở Công an xã biên giới

Dấu ấn Công an chính quy về xã

Dấu ấn Công an chính quy về xã