Tiền làm thêm giờ có bị tính đóng BHXH không?

Tiền làm thêm giờ có bị tính đóng BHXH không?

Thiếu kiểm tra, giám sát việc quản lý nguồn kinh phí tại Bệnh viện Da liễu

Giáo viên khi nghỉ hè có được hưởng phụ cấp ưu đãi không?

Giáo viên khi nghỉ hè có được hưởng phụ cấp ưu đãi không?

Tiền đóng BHXH, tiền lương hưu thay đổi thế nào từ 1/7/2019?

Tiền đóng BHXH, tiền lương hưu thay đổi thế nào từ 1/7/2019?

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp 1 ngày lương/năm cho Quỹ Phòng, chống thiên tai

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đóng góp 1 ngày lương/năm cho Quỹ Phòng, chống thiên tai

Từ 1/7/2019, lương cơ bản của bác sĩ được tính như thế nào?

Từ 1/7/2019, lương cơ bản của bác sĩ được tính như thế nào?

Nghị định mới về mức lương cơ sở có hiệu lực từ 15/5

Nghị định mới về mức lương cơ sở có hiệu lực từ 15/5

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới

Cách tính lương, phụ cấp của cán bộ CNVC theo mức lương cơ sở mới

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng

Áp dụng mức lương cơ sở mới 1.490.000 đồng/tháng từ 1-7

Lương cơ sở chắc chắn lên 1,49 triệu đồng mỗi tháng từ 1/7

Lương cơ sở chắc chắn lên 1,49 triệu đồng mỗi tháng từ 1/7

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2019, mức lương cơ sở tăng lên 1.490.000 đồng/tháng

Tăng lương cơ sở lên mức 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7

Tăng lương cơ sở lên mức 1,49 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ 1/7

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ 1/7

Từ 1/7, lương cơ sở tăng 100.000 đồng mỗi tháng

Từ 1/7, lương cơ sở tăng 100.000 đồng mỗi tháng

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ ngày 1/7

Chính thức tăng lương cơ sở lên 1,49 triệu đồng từ ngày 1/7

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7/2019

Tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng từ 1/7/2019

Từ 1/7, chính thức tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng

Từ 1/7, chính thức tăng lương cơ sở lên 1.490.000 đồng/tháng

9 đối tượng được tăng lương từ 1/7 tới

9 đối tượng được tăng lương từ 1/7 tới

Từ ngày 1/7/2019: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng

Từ ngày 1/7/2019: Mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng

Lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng mỗi tháng từ 1/7

Lương cơ sở tăng thêm 100.000 đồng mỗi tháng từ 1/7

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

Khoản thu nhập tăng thêm có tính đóng BHXH?

Khoản thu nhập tăng thêm có tính đóng BHXH?

Sắp hết thời công chức đi họp được nhận phong bì?

Sắp hết thời công chức đi họp được nhận phong bì?

Cách xác định thời điểm và mức hưởng lương hưu

Cách xác định thời điểm và mức hưởng lương hưu

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 3/2019

Tăng lương tối thiểu không được gây áp lực cho doanh nghiệp

Tăng lương tối thiểu không được gây áp lực cho doanh nghiệp