Đường Trường Sơn được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt

Đường Trường Sơn được công nhận Di tích Quốc gia đặc biệt

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là Di tích Quốc gia đặc biệt

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh là Di tích Quốc gia đặc biệt

'Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh:- Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'

'Đường Trường Sơn- Đường Hồ Chí Minh:- Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'

Nghệ An: Công nhận điểm du lịch 'Di tích Quốc gia đặc biệt Km 0' đường Trường Sơn huyền thoại

Nghệ An: Công nhận điểm du lịch 'Di tích Quốc gia đặc biệt Km 0' đường Trường Sơn huyền thoại

Ôn lại những chiến công trong cuộc mở đường Hồ Chí Minh

Ôn lại những chiến công trong cuộc mở đường Hồ Chí Minh

Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc

Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc

Hội thảo khoa học 'Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'

Hội thảo khoa học 'Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh - Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Trường Sơn

Tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn trong quyết định mở đường Trường Sơn

Tiếp tục khẳng định chủ trương đúng đắn trong quyết định mở đường Trường Sơn

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh, Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Liên hoan tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Liên hoan tuyên truyền lưu động 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Đội tuyên truyền của 11 tỉnh xuất quân tại Km số 0 đường Hồ Chí Minh

Đội tuyên truyền của 11 tỉnh xuất quân tại Km số 0 đường Hồ Chí Minh

Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc 'Trường Sơn - Con đường huyền thoại'

TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP QUỐC GIA KỶ NIỆM 60 NĂM ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN-ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

TỔ CHỨC HỘI THẢO CẤP QUỐC GIA KỶ NIỆM 60 NĂM ĐƯỜNG TRƯỜNG SƠN-ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Lời tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của bộ đội Trường Sơn

Lời tri ân sâu sắc đối với những hy sinh to lớn của bộ đội Trường Sơn

Sắp diễn ra Hội thảo 'Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'

Sắp diễn ra Hội thảo 'Đường Trường Sơn – Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'

Hội thảo khoa học cấp quốc gia, thông tin toàn diện về đường Trường Sơn

Hội thảo khoa học cấp quốc gia, thông tin toàn diện về đường Trường Sơn

14/5: tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia 'Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'

14/5: tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia 'Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh: Biểu tượng của ý chí thống nhất Tổ quốc'

Liên hoan tuyên truyền lưu động Trường Sơn - Con đường huyền thoại từ ngày 10 đến 15-5

Dự kiến sự kiện trong nước tuần ngày 5 đến 12/5/2019

Dự kiến sự kiện trong nước tuần ngày 5 đến 12/5/2019

Trưng bày kỷ vật chiến trường của những người lính mở đường Trường Sơn năm xưa

Trưng bày kỷ vật chiến trường của những người lính mở đường Trường Sơn năm xưa

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh-Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn phải được chuẩn bị chu đáo, tổ chức trang trọng