'Chương trình Đổi mới sáng tạo' dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức

'Chương trình Đổi mới sáng tạo' dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đức

Khoa học công nghệ tạo đột phá trong phát triển KT - XH Hà Tĩnh

Khoa học công nghệ tạo đột phá trong phát triển KT - XH Hà Tĩnh

Hà Tĩnh phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ KH&CN vào sản xuất và đời sống

Hà Tĩnh phát triển nguồn nhân lực, ứng dụng mạnh mẽ KH&CN vào sản xuất và đời sống

Bộ KH&CN tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Bộ KH&CN tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 khóa XII của Đảng

Thấm sâu tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, tạo đột phá phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Thấm sâu tiến bộ kỹ thuật và công nghệ mới, tạo đột phá phát triển KT-XH Hà Tĩnh

Việt-Nga chung tay thúc đẩy Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân

Việt-Nga chung tay thúc đẩy Dự án Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ hạt nhân

Việt Nam - Na Uy thúc đẩy dự án chung giữa các quỹ nghiên cứu khoa học

Việt Nam - Na Uy thúc đẩy dự án chung giữa các quỹ nghiên cứu khoa học

Chuyển dịch mạnh về đầu tư cho khoa học và công nghệ

Chuyển dịch mạnh về đầu tư cho khoa học và công nghệ

Các nhà khoa học đầu ngành sẽ tham gia phát triển giao thông vận tải Hà Nội

Các nhà khoa học đầu ngành sẽ tham gia phát triển giao thông vận tải Hà Nội

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ và HATAP ký thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ

Viện Khoa học Sở hữu trí tuệ và HATAP ký thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ

Đổi mới sáng tạo - Nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Đổi mới sáng tạo - Nền tảng đưa Việt Nam phát triển nhanh và bền vững

Niềm tin và kỳ vọng vào lực lượng khoa học trẻ

Niềm tin và kỳ vọng vào lực lượng khoa học trẻ

Vai trò trụ cột của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển KT-XH của Việt Nam

Vai trò trụ cột của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong phát triển KT-XH của Việt Nam

Thủ tướng dự hội nghị Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Thủ tướng dự hội nghị Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là trụ cột phát triển kinh tế

Đổi mới sáng tạo gắn liền với chuyển đổi số, kinh tế số là trụ cột mới của nền kinh tế

Đổi mới sáng tạo gắn liền với chuyển đổi số, kinh tế số là trụ cột mới của nền kinh tế

Không để nhà khoa học phải sáng tác số liệu

Không để nhà khoa học phải sáng tác số liệu

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay

Tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay

Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay

Cách mạng công nghiệp 4.0 đối với công tác đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay

Bắt tay xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ trong thời công nghệ 4.0

Bắt tay xây dựng chiến lược sở hữu trí tuệ trong thời công nghệ 4.0

Phát triển robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Hàn Quốc đã làm thế nào?

Phát triển robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo: Hàn Quốc đã làm thế nào?

Tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Tham khảo kinh nghiệm của Hàn Quốc về phát triển robot và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học và công nghệ sát cánh với tất cả các ngành, địa phương

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh: Khoa học và công nghệ sát cánh với tất cả các ngành, địa phương

Bộ KH&CN đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 'Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt'

Bộ KH&CN đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động 'Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt'

Horizon 2020 - Cơ hội hợp tác, tài trợ cho nghiên cứu và phát triển

Horizon 2020 - Cơ hội hợp tác, tài trợ cho nghiên cứu và phát triển