Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, giáo viên giảng dạy phổ thông

Ra mắt bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Ra mắt bộ sách giáo khoa Chân trời sáng tạo

Ra mắt các bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn

Ra mắt các bộ sách giáo khoa do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn

Thẩm định sách giáo khoa lớp 1: Cần tiếp cận hiện đại

Thẩm định sách giáo khoa lớp 1: Cần tiếp cận hiện đại

Sẽ công bố kết quả thẩm định SGK lớp 1 trong tháng 10

Sẽ công bố kết quả thẩm định SGK lớp 1 trong tháng 10

11 bản thảo sách giáo khoa không đạt yêu cầu

11 bản thảo sách giáo khoa không đạt yêu cầu

Thiếu trầm trọng giáo viên Tin học, Âm nhạc

Thiếu trầm trọng giáo viên Tin học, Âm nhạc

Sẽ có những bộ sách giáo khoa tốt

Sẽ có những bộ sách giáo khoa tốt

Nhiều bộ sách giáo khoa mới lớp 1 sắp được công bố

Nhiều bộ sách giáo khoa mới lớp 1 sắp được công bố

Kỳ vọng mới

Kỳ vọng mới

Khoa học, công tâm, khách quan trong lựa chọn sách giáo khoa

Khoa học, công tâm, khách quan trong lựa chọn sách giáo khoa

Sách giáo khoa mới: Vẫn còn băn khoăn

Sách giáo khoa mới: Vẫn còn băn khoăn

Bảo đảm chất lượng sách giáo khoa mới

Đang thẩm định 5 bộ SGK lớp 1 viết theo chương trình phổ thông mới

Đang thẩm định 5 bộ SGK lớp 1 viết theo chương trình phổ thông mới

Các địa phương lựa chọn SGK mới thế nào?

Các địa phương lựa chọn SGK mới thế nào?

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên: Có tư duy đổi mới, phương pháp dạy học sáng tạo

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên: Có tư duy đổi mới, phương pháp dạy học sáng tạo

Thiếu hàng nghìn giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Thiếu hàng nghìn giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Các địa phương sẽ được tham vấn để lựa chọn SGK cho chương trình mới

Các địa phương sẽ được tham vấn để lựa chọn SGK cho chương trình mới

Lựa chọn sách giáo khoa mới: Nhiều việc cần làm

Lựa chọn sách giáo khoa mới: Nhiều việc cần làm

Giáo dục Tiểu học: Năm 'nước rút' để chuẩn bị các điều kiện cho chương trình mới

Giáo dục Tiểu học: Năm 'nước rút' để chuẩn bị các điều kiện cho chương trình mới

Phải tạo chuyển biến về đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

Phải tạo chuyển biến về đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

Tìm phương án cho sách giáo khoa và trình độ giáo viên mầm non

Tìm phương án cho sách giáo khoa và trình độ giáo viên mầm non

Bộ GD&ĐT bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên cho chương trình GDPT mới

Bộ GD&ĐT bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên cho chương trình GDPT mới