Triển khai chương trình và sách giáo khoa mới: Ngổn ngang cái khó

Triển khai chương trình và sách giáo khoa mới: Ngổn ngang cái khó

Kỳ 3: Nỗ lực chọn bộ sách tốt nhất

Kỳ 3: Nỗ lực chọn bộ sách tốt nhất

Chương trình GDPT mới: Chạy 'nước rút' nhưng còn nhiều khó khăn

Chương trình GDPT mới: Chạy 'nước rút' nhưng còn nhiều khó khăn

Thực hiện chương trình - Sách giáo khoa mới: Quan trọng là đội ngũ giáo viên

Thực hiện chương trình - Sách giáo khoa mới: Quan trọng là đội ngũ giáo viên

Những nhiệm vụ quan trọng thực hiện chương trình mới ở tiểu học

Những nhiệm vụ quan trọng thực hiện chương trình mới ở tiểu học

Thẩm định SGK mới: Nhiều cuốn không đạt

Thẩm định SGK mới: Nhiều cuốn không đạt

Chuẩn bị triển khai chương trình GDPT mới: Giải bài toán đội ngũ giáo viên

Chuẩn bị triển khai chương trình GDPT mới: Giải bài toán đội ngũ giáo viên

Thiếu trầm trọng giáo viên Tin học, Âm nhạc

Thiếu trầm trọng giáo viên Tin học, Âm nhạc

Sẽ có những bộ sách giáo khoa tốt

Sẽ có những bộ sách giáo khoa tốt

Sẵn sàng nhân lực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

Sẵn sàng nhân lực triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới

Nhiều bộ sách giáo khoa mới lớp 1 sắp được công bố

Nhiều bộ sách giáo khoa mới lớp 1 sắp được công bố

Kỳ vọng mới

Kỳ vọng mới

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện triển khai chương trình mới để không có lỗi với học sinh

Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện triển khai chương trình mới để không có lỗi với học sinh

Khoa học, công tâm, khách quan trong lựa chọn sách giáo khoa

Khoa học, công tâm, khách quan trong lựa chọn sách giáo khoa

Sách giáo khoa mới: Vẫn còn băn khoăn

Sách giáo khoa mới: Vẫn còn băn khoăn

Bảo đảm chất lượng sách giáo khoa mới

Lưu ý triển khai Chương trình GDPT năm 2018 với giáo dục trung học

Lưu ý triển khai Chương trình GDPT năm 2018 với giáo dục trung học

Đầu tháng 10/2019: Công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa

Đầu tháng 10/2019: Công bố kết quả thẩm định sách giáo khoa

Đang thẩm định 5 bộ SGK lớp 1 viết theo chương trình phổ thông mới

Đang thẩm định 5 bộ SGK lớp 1 viết theo chương trình phổ thông mới

Mức chi biên soạn tài liệu giáo dục được quy định thế nào?

Mức chi biên soạn tài liệu giáo dục được quy định thế nào?

Các địa phương lựa chọn SGK mới thế nào?

Các địa phương lựa chọn SGK mới thế nào?

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên: Có tư duy đổi mới, phương pháp dạy học sáng tạo

Chuẩn bị đội ngũ giáo viên: Có tư duy đổi mới, phương pháp dạy học sáng tạo

Thiếu hàng nghìn giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Thiếu hàng nghìn giáo viên Âm nhạc, Mỹ thuật cho chương trình giáo dục phổ thông mới

Các địa phương sẽ được tham vấn để lựa chọn SGK cho chương trình mới

Các địa phương sẽ được tham vấn để lựa chọn SGK cho chương trình mới

Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giáo dục Âm nhạc

Giải pháp tháo gỡ khó khăn trong giáo dục Âm nhạc

Lựa chọn sách giáo khoa mới: Nhiều việc cần làm

Lựa chọn sách giáo khoa mới: Nhiều việc cần làm

Cuối tháng 9 thẩm định xong SGK lớp 1 mới

Cuối tháng 9 thẩm định xong SGK lớp 1 mới

Giáo dục Tiểu học: Năm 'nước rút' để chuẩn bị các điều kiện cho chương trình mới

Giáo dục Tiểu học: Năm 'nước rút' để chuẩn bị các điều kiện cho chương trình mới

Bắc Kạn tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, SGK mới

Bắc Kạn tích cực chuẩn bị các điều kiện thực hiện chương trình, SGK mới

Xây dựng kế hoạch nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học

Xây dựng kế hoạch nhà trường theo định hướng phát triển năng lực người học

Những nhiệm vụ ưu tiên thực hiện trong năm học 2019 - 2020

Những nhiệm vụ ưu tiên thực hiện trong năm học 2019 - 2020

Phải tạo chuyển biến về đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

Phải tạo chuyển biến về đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh

Những vấn đề căn cốt của Chương trình GD phổ thông mới giáo viên cần lĩnh hội

Những vấn đề căn cốt của Chương trình GD phổ thông mới giáo viên cần lĩnh hội

Hà Nam ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Hà Nam ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới

Tập huấn thành viên hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Tập huấn thành viên hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 1

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

'Phải có SGK tốt nhất cho chương trình giáo dục phổ thông mới'

'Phải có SGK tốt nhất cho chương trình giáo dục phổ thông mới'

Cần sớm có một bộ sách giáo khoa

Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định SGK lớp 1 chương trình GDPT mới

Bộ GD&ĐT tổ chức thẩm định SGK lớp 1 chương trình GDPT mới

Bộ Giáo dục và Đào tạo bắt đầu nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa

Bộ GD-ĐT thông báo thẩm định sách giáo khoa lớp 1 mới

Bộ GD-ĐT thông báo thẩm định sách giáo khoa lớp 1 mới

Kỳ vọng đổi mới giáo dục

Kỳ vọng đổi mới giáo dục

Chương trình GDPT mới: Chuẩn bị kỹ cho dạy và học tích hợp, liên môn

Chương trình GDPT mới: Chuẩn bị kỹ cho dạy và học tích hợp, liên môn

Tin vui cho toàn ngành Giáo dục

Tin vui cho toàn ngành Giáo dục

Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT đang được thực hiện tích cực, hữu hiệu

Dự án Hỗ trợ đổi mới GDPT đang được thực hiện tích cực, hữu hiệu

Chương trình giáo dục phổ thông mới: kiểm tra, thi cử không tập trung vào kiến thức thuộc lòng

Chương trình giáo dục phổ thông mới: kiểm tra, thi cử không tập trung vào kiến thức thuộc lòng

Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình

Tạo điều kiện cho giáo viên chủ động, sáng tạo thực hiện chương trình

Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp đáp ứng thực hiện chương trình GDPT mới

Sắp xếp lại mạng lưới trường lớp đáp ứng thực hiện chương trình GDPT mới

Tìm phương án cho sách giáo khoa và trình độ giáo viên mầm non

Tìm phương án cho sách giáo khoa và trình độ giáo viên mầm non

Triển khai chương trình mới, khó đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày

Triển khai chương trình mới, khó đảm bảo dạy học 2 buổi/ngày

Cần quy định rõ sách giáo khoa phải sử dụng ổn định lâu dài

Cần quy định rõ sách giáo khoa phải sử dụng ổn định lâu dài

Đề xuất nghiên cứu việc sau này bỏ thi THPT

Đề xuất nghiên cứu việc sau này bỏ thi THPT

Quy định hướng dẫn không cụ thể có thể loạn sách giáo khoa

Quy định hướng dẫn không cụ thể có thể loạn sách giáo khoa

Tránh độc quyền trong việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa

Tránh độc quyền trong việc biên soạn, phát hành sách giáo khoa

Tạo thuận lợi cho người học được học liên thông và giải quyết vấn đề phân luồng

Tạo thuận lợi cho người học được học liên thông và giải quyết vấn đề phân luồng

Nên quy định rõ sách tham khảo để tránh giáo viên lợi dụng dạy thêm, gây bức xúc trong phụ huynh

Nên quy định rõ sách tham khảo để tránh giáo viên lợi dụng dạy thêm, gây bức xúc trong phụ huynh

Đại biểu Quốc hội lo quy định không cụ thể có thể dẫn đến loạn sách giáo khoa

Đại biểu Quốc hội lo quy định không cụ thể có thể dẫn đến loạn sách giáo khoa

Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi): Giữ nguyên một chương trình, nhiều bộ SGK

Dự thảo Luật giáo dục (sửa đổi): Giữ nguyên một chương trình, nhiều bộ SGK

Học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình

Học sinh trung học cơ sở được miễn học phí theo lộ trình

Chương trình GDPT mới: Khó triển khai học 2 buổi/ngày

Chương trình GDPT mới: Khó triển khai học 2 buổi/ngày

Tập huấn 300 nhân sự chủ chốt cho chương trình GDPT mới

Tập huấn 300 nhân sự chủ chốt cho chương trình GDPT mới

Bộ GD&ĐT bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên cho chương trình GDPT mới

Bộ GD&ĐT bồi dưỡng hàng chục nghìn giáo viên cho chương trình GDPT mới

Nâng cao năng lực giảng viên để bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT mới

Nâng cao năng lực giảng viên để bồi dưỡng giáo viên thực hiện CTGDPT mới

Chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT mới: Chủ động khắc phục khó khăn

Chuẩn bị thực hiện chương trình GDPT mới: Chủ động khắc phục khó khăn

Hiệu trưởng chia sẻ tâm thế chuẩn bị đón nhận chương trình GDPT mới

Hiệu trưởng chia sẻ tâm thế chuẩn bị đón nhận chương trình GDPT mới

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Yêu cầu chuẩn hóa giáo viên

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Yêu cầu chuẩn hóa giáo viên

CT-GDPT mới: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tích hợp

CT-GDPT mới: Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên dạy tích hợp

Tán thành quy định mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa

Tán thành quy định mỗi môn học có một hoặc một số sách giáo khoa

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Kế thừa và phát triển

Chương trình giáo dục phổ thông mới: Kế thừa và phát triển

Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ: SGK không phải viết xong là phát hành

Bộ trưởng giáo dục Phùng Xuân Nhạ: SGK không phải viết xong là phát hành