Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh với báo chí quân đội: Thông tin để tạo hiệu ứng tích cực

Kỷ niệm về cố Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh với báo chí quân đội: Thông tin để tạo hiệu ứng tích cực

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, đã đến TP HCM

Linh cữu Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước, đã đến TP HCM

Người dân TP Hồ Chí Minh đội mưa tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Người dân TP Hồ Chí Minh đội mưa tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Những dòng tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Những dòng tiễn biệt trong sổ tang Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Cử hành trọng thể Lễ truy điệu nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa vào TP HCM như thế nào?

Linh cữu nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh được đưa vào TP HCM như thế nào?

Những hình ảnh cảm động trong Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Xúc động những dòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh

Xúc động những dòng tưởng nhớ Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Đại tướng Lê Đức Anh

Đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Bắt đầu Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Bắt đầu Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đại tướng Lê Đức Anh trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng

Đại tướng Lê Đức Anh trọn đời cống hiến cho sự nghiệp cách mạng

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiễn biệt nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Thừa Thiên - Huế

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh tại Thừa Thiên - Huế

Lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất

Lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước Lê Đức Anh tại Hội trường Thống Nhất

Đoàn đại biểu Chính phủ Nhật Bản đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Đoàn đại biểu Chính phủ Nhật Bản đến viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Trọng thể lễ viếng nguyên Chủ tịch Nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lãnh đạo Đảng và Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Những hình ảnh đầu tiên tại Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Những hình ảnh đầu tiên tại Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hôm nay (3/5): Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Hôm nay (3/5): Tổ chức trọng thể lễ tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Lễ treo cờ rủ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh

Quốc tang Đại tướng, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nội Bài thắt chặt an ninh trước lễ di quan đại tướng Lê Đức Anh

Nội Bài thắt chặt an ninh trước lễ di quan đại tướng Lê Đức Anh

TP Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

TP Hồ Chí Minh chuẩn bị chu đáo Lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ lễ Quốc tang nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nội Bài thắt chặt an ninh trước lễ di quan nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Nội Bài thắt chặt an ninh trước lễ di quan nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh

Phục vụ lễ Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Những tuyến đường ở TP.HCM bị hạn chế

Phục vụ lễ Quốc tang Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh: Những tuyến đường ở TP.HCM bị hạn chế

Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra trong 2 ngày, từ 3/5

Quốc tang đồng chí Đại tướng Lê Đức Anh diễn ra trong 2 ngày, từ 3/5

Tổng bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh

Tổng bí thư, Chủ tịch nước làm Trưởng ban tang lễ Đại tướng Lê Đức Anh

Hạnh phúc đời thường của Đại tướng Lê Đức Anh bên gia đình