Chủ tiệm cắt tóc bị tên cướp tấn công trong nhà vệ sinh

Chủ tiệm cắt tóc bị tên cướp tấn công trong nhà vệ sinh

Bình Dương: Vờ làm khách vào cắt tóc để cướp tài sản

Bình Dương: Vờ làm khách vào cắt tóc để cướp tài sản

Bình Dương: Giả khách vào đâm gục nữ chủ tiệm tóc, cướp tài sản

Bình Dương: Giả khách vào đâm gục nữ chủ tiệm tóc, cướp tài sản

Nữ chủ tiệm cắt tóc bị khống chế cướp tài sản

Nữ chủ tiệm cắt tóc bị khống chế cướp tài sản

Cô chủ tiệm tóc bị đâm trong nhà vệ sinh và bị cướp tài sản

Cô chủ tiệm tóc bị đâm trong nhà vệ sinh và bị cướp tài sản

Bị trói và đâm gục, nữ chủ tiệm tóc vẫn thoát ra ngoài tri hô bắt gọn tên cướp

Bị trói và đâm gục, nữ chủ tiệm tóc vẫn thoát ra ngoài tri hô bắt gọn tên cướp

Trói chủ tiệm tóc trong nhà vệ sinh rồi dùng dao đâm để cướp tài sản

Trói chủ tiệm tóc trong nhà vệ sinh rồi dùng dao đâm để cướp tài sản

Tạm giữ đối tượng xông vào tiệm hớt tóc đâm gục chủ tiệm, cướp tài sản

Tạm giữ đối tượng xông vào tiệm hớt tóc đâm gục chủ tiệm, cướp tài sản

Tên cướp đâm gục chủ tiệm hớt tóc

Tên cướp đâm gục chủ tiệm hớt tóc

Vào tiệm hớt tóc đâm nhân viên cướp xe giữa ban ngày

Vào tiệm hớt tóc đâm nhân viên cướp xe giữa ban ngày

Bắt giữ đối tượng vờ cắt tóc, tấn công chủ tiệm cướp tài sản

Bắt giữ đối tượng vờ cắt tóc, tấn công chủ tiệm cướp tài sản

Đâm người phụ nữ ở tiệm tóc, cướp xe máy

Đâm người phụ nữ ở tiệm tóc, cướp xe máy

Giả làm khách cắt tóc, tấn công chủ tiệm, cướp xe

Giả làm khách cắt tóc, tấn công chủ tiệm, cướp xe

Bắt giữ đối tượng giả vào cắt tóc, đâm chủ tiệm để cướp xe máy

Bắt giữ đối tượng giả vào cắt tóc, đâm chủ tiệm để cướp xe máy

Vờ vào cắt tóc rồi dùng dao đâm chủ tiệm gục tại chỗ

Vờ vào cắt tóc rồi dùng dao đâm chủ tiệm gục tại chỗ

Người dân tóm gọn tên cướp dùng dao đâm chủ tiệm hớt tóc

Người dân tóm gọn tên cướp dùng dao đâm chủ tiệm hớt tóc

Xông vào tiệm hớt tóc đâm gục chủ tiệm, cướp tài sản

Xông vào tiệm hớt tóc đâm gục chủ tiệm, cướp tài sản

Bình Dương: Một phụ nữ bị cướp đâm gục ở tiệm tóc

Bình Dương: Một phụ nữ bị cướp đâm gục ở tiệm tóc