Truy tố nguyên Chủ tịch Vinashin về tội danh 'Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản'

'Ôm' hơn 105 tỷ, dàn cựu lãnh đạo Vinashin chia tiền thế nào?

'Ôm' hơn 105 tỷ, dàn cựu lãnh đạo Vinashin chia tiền thế nào?

Truy tố nguyên Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự cùng đồng phạm

Truy tố nguyên Chủ tịch Vinashin Nguyễn Ngọc Sự cùng đồng phạm

Nhận 105 tỷ tiền lãi ngoài của Oceanbank, 4 cựu lãnh đạo Vinashin bị truy tố

Nhận 105 tỷ tiền lãi ngoài của Oceanbank, 4 cựu lãnh đạo Vinashin bị truy tố

Truy tố cựu Chủ tịch Vinashin cùng đồng phạm

Truy tố cựu Chủ tịch Vinashin cùng đồng phạm

Quá trình 'thâu tóm' hơn 105 tỷ đồng của nguyên lãnh đạo Vinashin

Quá trình 'thâu tóm' hơn 105 tỷ đồng của nguyên lãnh đạo Vinashin

Truy tố dàn cựu lãnh đạo Vinashin 'ôm' hơn 105 tỷ đồng

Truy tố dàn cựu lãnh đạo Vinashin 'ôm' hơn 105 tỷ đồng

Truy tố 4 lãnh đạo Vinashin chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Truy tố 4 lãnh đạo Vinashin chiếm đoạt hơn 22 tỷ đồng

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin

Nhóm lãnh đạo Vinashin có vai trò thế nào trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng?

Nhóm lãnh đạo Vinashin có vai trò thế nào trong việc chiếm đoạt hơn 105 tỷ đồng?

4 bị can nguyên là cán bộ Vinashin bị truy tố vì nhận tiền lãi ngoài

4 bị can nguyên là cán bộ Vinashin bị truy tố vì nhận tiền lãi ngoài

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và nguyên TGĐ Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và nguyên TGĐ Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và nguyên TGĐ Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và nguyên TGĐ Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và nguyên Tổng Giám đốc Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và nguyên Tổng Giám đốc Vinashin

Truy tố 4 bị can trong vụ án Vinashin

Truy tố 4 bị can trong vụ án Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và nguyên TGĐ Vinashin

Truy tố nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và nguyên TGĐ Vinashin

Bộ ba quyền lực của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí sắp hầu tòa

Bộ ba quyền lực của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí sắp hầu tòa

Nguyên TGĐ PVEP sắp hầu tòa vì nhận lãi ngoài

Nguyên TGĐ PVEP sắp hầu tòa vì nhận lãi ngoài

Sắp xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 xảy ra tại Công ty thăm dò khai thác dầu khí

Sắp xét xử vụ Hà Văn Thắm giai đoạn 2 xảy ra tại Công ty thăm dò khai thác dầu khí

Nhận lãi ngoài từ OceanBank, nguyên lãnh đạo PVEP chuẩn bị hầu tòa

Nhận lãi ngoài từ OceanBank, nguyên lãnh đạo PVEP chuẩn bị hầu tòa

Nhận tiền 'chăm sóc khách hàng' từ OceanBank, nguyên lãnh đạo PVEP chuẩn bị hầu tòa

Nhận tiền 'chăm sóc khách hàng' từ OceanBank, nguyên lãnh đạo PVEP chuẩn bị hầu tòa

Chuẩn bị xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP

Chuẩn bị xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP

Chuẩn bị xét xử vụ án thứ 4 trong đại án Oceanbank

Chuẩn bị xét xử vụ án thứ 4 trong đại án Oceanbank

Nhận lãi ngoài từ OceanBank, dàn lãnh đạo PVEP sắp hầu tòa

Nhận lãi ngoài từ OceanBank, dàn lãnh đạo PVEP sắp hầu tòa

Cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò khai thác dầu khí sắp hầu tòa

Cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò khai thác dầu khí sắp hầu tòa

Dự kiến ngày 6/5 tới, xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP

Dự kiến ngày 6/5 tới, xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP

Xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP vào ngày 6/5

Xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP vào ngày 6/5

Nguyên Tổng giám đốc công ty thăm dò khai thác dầu khí sắp hầu tòa

Nguyên Tổng giám đốc công ty thăm dò khai thác dầu khí sắp hầu tòa

Ngày 6/5, xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP

Ngày 6/5, xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP

Cựu Tổng giám đốc PVEP và đồng phạm chuẩn bị hầu tòa vì lãi ngoài

Sắp xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP

Sắp xét xử vụ lạm dụng chức vụ, quyền hạn tại PVEP