Khởi công Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Khởi công Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Cần Thơ: Dành hàng nghìn tỷ đồng để triển khai 3 dự án đầu tư

Cần Thơ: Dành hàng nghìn tỷ đồng để triển khai 3 dự án đầu tư

Gần 130 tỷ đồng xây dựng Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Gần 130 tỷ đồng xây dựng Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Bạc Liêu khởi công xây dựng nhà máy điện gió Đông Hải I với tổng chi phí gần 2.500 tỷ đồng

Bạc Liêu khởi công xây dựng nhà máy điện gió Đông Hải I với tổng chi phí gần 2.500 tỷ đồng

Khởi công dự án điện gió gần 2.500 tỷ đồng tại Bạc Liêu

Khởi công dự án điện gió gần 2.500 tỷ đồng tại Bạc Liêu

Gần 2500 tỷ đồng xây nhà máy điện gió Đông Hải I ở Bạc Liêu

Gần 2500 tỷ đồng xây nhà máy điện gió Đông Hải I ở Bạc Liêu

Gần 130 tỷ đồng xây dựng Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Gần 130 tỷ đồng xây dựng Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Gần 130 tỷ đồng xây dựng Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Gần 130 tỷ đồng xây dựng Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Bạc Liêu có thêm nhà máy Điện gió 50MW

Bạc Liêu có thêm nhà máy Điện gió 50MW

Khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Khởi công xây dựng Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Khởi công dự án điện gió 2.500 tỷ đồng tại Bạc Liêu

Khởi công dự án điện gió 2.500 tỷ đồng tại Bạc Liêu

Bạc Liêu: Khởi công nhà máy điện gió gần 2.500 tỷ đồng

Bạc Liêu: Khởi công nhà máy điện gió gần 2.500 tỷ đồng

Khởi công khu điều hành nhà máy điện gió Đông Hải 1

Khởi công khu điều hành nhà máy điện gió Đông Hải 1

Khởi công nhà máy điện gió gần 2.500 tỷ đồng tại Bạc Liêu

Khởi công nhà máy điện gió gần 2.500 tỷ đồng tại Bạc Liêu

Bạc Liêu có thêm nhà máy điện gió gần 2.500 tỉ đồng

Tin vui cho miền Tây khi Bạc Liêu có thêm nhà máy điện gió thứ 2

Tin vui cho miền Tây khi Bạc Liêu có thêm nhà máy điện gió thứ 2

Gần 2.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Bạc Liêu

Gần 2.500 tỷ đồng xây dựng nhà máy điện gió ở Bạc Liêu

Khởi công Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1

Khởi công Khu điều hành Nhà máy điện gió Đông Hải 1