3 ngày nghỉ lễ, gần 100 vụ tai nạn giao thông, 66 người chết

3 ngày nghỉ lễ, gần 100 vụ tai nạn giao thông, 66 người chết

66 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ 10/3

66 người thiệt mạng do tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ 10/3

66 người chết vì tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ

66 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

66 người chết vì tai nạn giao thông trong 3 ngày nghỉ lễ

Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 66 người chết vì tai nạn giao thông

Nghỉ lễ giỗ Tổ Hùng Vương, 66 người chết vì tai nạn giao thông

Ba ngày nghỉ Lễ: 66 người tử vong vì tai nạn giao thông

Ba ngày nghỉ Lễ: 66 người tử vong vì tai nạn giao thông

Ba ngày nghỉ lễ, 66 người chết vì tai nạn giao thông

Ba ngày nghỉ lễ, 66 người chết vì tai nạn giao thông

66 người chết vì tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ

66 người chết vì tai nạn giao thông trong ba ngày nghỉ lễ

2 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, 41 người chết

2 ngày nghỉ lễ, cả nước xảy ra 64 vụ tai nạn giao thông, 41 người chết

Ngày nghỉ lễ thứ hai, 23 người tử vong vì tai nạn giao thông

Ngày nghỉ lễ thứ hai, 23 người tử vong vì tai nạn giao thông

Hai ngày nghỉ lễ, 41 người chết vì tai nạn giao thông

41 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ

41 người tử vong vì tai nạn giao thông trong 2 ngày nghỉ lễ

Hai ngày nghỉ lễ, 41 người chết vì tai nạn giao thông

Hai ngày nghỉ lễ, 41 người chết vì tai nạn giao thông

18 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

18 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

18 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên

18 người tử vong vì tai nạn giao thông trong ngày nghỉ lễ đầu tiên