Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Đồng chí Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016-2021

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Trao quyết định của Thủ tướng cho quyền Chủ tịch UBND An Giang

Trao quyết định của Thủ tướng cho quyền Chủ tịch UBND An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

UBND tỉnh An Giang có quyền chủ tịch

UBND tỉnh An Giang có quyền chủ tịch

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

Ông Nguyễn Thanh Bình được giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang

TS Nguyễn Thanh Bình được Thủ tướng giao quyền Chủ tịch tỉnh An Giang

TS Nguyễn Thanh Bình được Thủ tướng giao quyền Chủ tịch tỉnh An Giang

Thủ tướng giao quyền, phê chuẩn nhân sự 2 địa phương

Thủ tướng giao quyền, phê chuẩn nhân sự 2 địa phương

Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ giao quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang và phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang, Thái Nguyên

Thủ tướng phê chuẩn lãnh đạo chủ chốt tỉnh An Giang, Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự tỉnh An Giang và Thái Nguyên

Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn nhân sự tỉnh An Giang và Thái Nguyên

Nhân sự mới 2 địa phương

Nhân sự mới 2 địa phương