Chỉ thị lạ của Kim Jong Un sau chuyến thăm Hà Nội

Chỉ thị lạ của Kim Jong Un sau chuyến thăm Hà Nội

Cư dân tại một số tỉnh ở Triều Tiên đã được yêu cầu nộp trứng theo chỉ thị gần đây của người đứng đầu đất...