Sở Y tế Tp HCM: Không thu phí các dịch vụ tiện ích tối thiểu tại bệnh viện

Sở Y tế Tp HCM: Không thu phí các dịch vụ tiện ích tối thiểu tại bệnh viện

Sở Y tế TP. HCM yêu cầu không thu phí dịch vụ phục vụ người nhà bệnh nhân

Sở Y tế TP. HCM yêu cầu không thu phí dịch vụ phục vụ người nhà bệnh nhân

Người bệnh và thân nhân phải trả tiền cho những dịch vụ nào trong bệnh viện?

Người bệnh và thân nhân phải trả tiền cho những dịch vụ nào trong bệnh viện?

Thu phí để phục vụ người nuôi bệnh tốt hơn, có nên không?

Thu phí để phục vụ người nuôi bệnh tốt hơn, có nên không?

Người bệnh và thân nhân phải trả tiền những dịch vụ nào trong bệnh viện?

Người bệnh và thân nhân phải trả tiền những dịch vụ nào trong bệnh viện?

Chưa nên thực hiện thu phí người nuôi bệnh

Chưa nên thực hiện thu phí người nuôi bệnh

Thu phí chăm nuôi bệnh nhân để giảm quá tải bệnh viện?

Thu phí chăm nuôi bệnh nhân để giảm quá tải bệnh viện?

Bệnh viện thu phí người thăm nuôi 30.000/ngày: Cần thiết hay 'tận thu' bất hợp lý?

Bệnh viện thu phí người thăm nuôi 30.000/ngày: Cần thiết hay 'tận thu' bất hợp lý?

Tranh cãi thu phí người thăm nuôi 'phí chồng phí': Bộ Y tế lên tiếng

Tranh cãi thu phí người thăm nuôi 'phí chồng phí': Bộ Y tế lên tiếng

Thu phí thân nhân người bệnh: Sự yếu kém trong quản lý bệnh viện!

Thu phí thân nhân người bệnh: Sự yếu kém trong quản lý bệnh viện!

Lãnh đạo Sở Y tế nói gì về trường hợp bệnh viện thu phí nuôi bệnh?

Lãnh đạo Sở Y tế nói gì về trường hợp bệnh viện thu phí nuôi bệnh?

Thu phí người nhà bệnh nhân: Bức xức vì chưa có quy định

Thu phí người nhà bệnh nhân: Bức xức vì chưa có quy định

'Không phản bác việc thu phí nuôi bệnh nhưng phải hợp lý và có sự đồng thuận'

'Không phản bác việc thu phí nuôi bệnh nhưng phải hợp lý và có sự đồng thuận'

Còn nhiều bệnh viện ở TP HCM thu 'phí chăm nuôi'

Còn nhiều bệnh viện ở TP HCM thu 'phí chăm nuôi'

Sở Y tế TP HCM nói gì vụ thu phí thân nhân chăm bệnh?

Sở Y tế TP HCM nói gì vụ thu phí thân nhân chăm bệnh?

BV đa khoa khu vực Thủ Đức ngừng thu 30.000 đồng phí nuôi người bệnh

BV đa khoa khu vực Thủ Đức ngừng thu 30.000 đồng phí nuôi người bệnh

'Thu tiền điện, nước người nuôi bệnh là sai'

'Thu tiền điện, nước người nuôi bệnh là sai'

TP HCM sẽ kiểm tra việc thu phí người nuôi bệnh nhân

TP HCM sẽ kiểm tra việc thu phí người nuôi bệnh nhân

Ngưng việc thu 30.000 đồng phí nuôi bệnh tại TP Hồ Chí Minh

Ngưng việc thu 30.000 đồng phí nuôi bệnh tại TP Hồ Chí Minh

Thân nhân người bệnh bức xúc việc thu phí dịch vụ thăm nuôi

Thân nhân người bệnh bức xúc việc thu phí dịch vụ thăm nuôi

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu BV đa khoa khu vực Thủ Đức tạm dừng thu phí nuôi bệnh

Sở Y tế TP.HCM yêu cầu BV đa khoa khu vực Thủ Đức tạm dừng thu phí nuôi bệnh

Bệnh viện đa khoa Thủ Đức: Người nhà đi nuôi bệnh cũng phải đóng tiền?

Bệnh viện đa khoa Thủ Đức: Người nhà đi nuôi bệnh cũng phải đóng tiền?

Vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân phải đóng 30.000 đồng, người dân bức xúc

Vào bệnh viện chăm sóc bệnh nhân phải đóng 30.000 đồng, người dân bức xúc

Bệnh viện lý giải vụ người nhà bức xúc vì đóng 30.000 đồng

Bệnh viện lý giải vụ người nhà bức xúc vì đóng 30.000 đồng

TP HCM: Phải đóng 30.000 đồng mới được nuôi bệnh?

TP HCM: Phải đóng 30.000 đồng mới được nuôi bệnh?

Thực hư BV Đa khoa khu vực Thủ Đức thu tiền người nuôi bệnh

Thực hư BV Đa khoa khu vực Thủ Đức thu tiền người nuôi bệnh