Hà Nội phấn đấu đưa chỉ số PAPI tăng năm bậc

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội vừa ký ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số hiệu...
Hà Nội phấn đấu đưa chỉ số PAPI tăng 5 bậc

Hà Nội phấn đấu đưa chỉ số PAPI tăng 5 bậc

Hà Nội phấn đấu tăng 5 bậc Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Hà Nội phấn đấu tăng 5 bậc Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Nâng cao sự hài lòng của người dân

Nâng cao sự hài lòng của người dân

Hà Nội phấn đấu năm 2021, chỉ số PAPI được cải thiện, tăng ít nhất 5 bậc

Hà Nội phấn đấu năm 2021, chỉ số PAPI được cải thiện, tăng ít nhất 5 bậc

Thước đo hiệu quả

Thước đo hiệu quả

Đổi mới cách thức giao nhiệm vụ để nâng cao Chỉ số PAPI

Đổi mới cách thức giao nhiệm vụ để nâng cao Chỉ số PAPI

An Giang muốn vào nhóm hàng đầu cả nước về PCI

An Giang muốn vào nhóm hàng đầu cả nước về PCI

Chung trách nhiệm phục vụ

Quảng Nam hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Quảng Nam hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội đạt trên 80%

Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của các cơ quan, đơn vị thuộc TP Hà Nội đạt trên 80%

Nhận diện dư địa phát triển năm 2021

Nhận diện dư địa phát triển năm 2021

Cải cách hành chính và yêu cầu mới

Cải cách hành chính và yêu cầu mới

Cải cách hành chính: Nhân sự là cốt lõi

Cải cách hành chính: Nhân sự là cốt lõi

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC

Khen thưởng các tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác CCHC

Hà Nội khắc phục hạn chế, nâng cao chỉ số PAPI

Hà Nội khắc phục hạn chế, nâng cao chỉ số PAPI

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của Hải Dương đạt trên 99%

Tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn của Hải Dương đạt trên 99%

Đã đến lúc kêu gọi trách nhiệm xã hội từ công bộc của dân

Đã đến lúc kêu gọi trách nhiệm xã hội từ công bộc của dân

Ðẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh

Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở - giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI

Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ sở - giải pháp cải thiện Chỉ số PAPI

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đảng ủy Khối các cơ quan TP cần tích cực góp phần nâng cao các Chỉ số PAPI, SIPAS

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy: Đảng ủy Khối các cơ quan TP cần tích cực góp phần nâng cao các Chỉ số PAPI, SIPAS

Khơi nguồn thu hút đầu tư

Khơi nguồn thu hút đầu tư

Hà Nội: Để lại 3,5% chỉ tiêu công chức và viên chức để tinh giản trong năm 2021

Hà Nội: Để lại 3,5% chỉ tiêu công chức và viên chức để tinh giản trong năm 2021

Hà Nội: Để lại 1,5% chỉ tiêu công chức để tinh giản trong năm 2021

Hà Nội: Để lại 1,5% chỉ tiêu công chức để tinh giản trong năm 2021

Các cơ quan công quyền thực hiện tốt kỷ luật công vụ

Phấn đấu đưa chỉ số cải cách hành chính của Hà Tĩnh vào top 10 tỉnh đứng đầu cả nước

Hà Nội: 1.720 thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Hà Nội: 1.720 thủ tục hành chính đủ điều kiện triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Hà Nội: Nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

Hà Nội: Nhiều chuyển biến trong công tác cải cách hành chính

Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI tại Bình Liêu

Ủy ban MTTQ tỉnh giám sát thực hiện các giải pháp nâng cao Chỉ số PAPI tại Bình Liêu

Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

Hà Nội cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS: Thấy rõ hạn chế để khắc phục

Hà Nội cải thiện, nâng cao chỉ số PAPI, SIPAS: Thấy rõ hạn chế để khắc phục

Vì nền hành chính phục vụ