Bình Định: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Bình Định: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Phú Yên: Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Phú Yên: Triển lãm về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa

Gần 300 hình ảnh, tư liệu tại triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Tĩnh Gia

Gần 300 hình ảnh, tư liệu tại triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Tĩnh Gia

Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

Triển lãm bản đồ, trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa tại Bạc Liêu

Quảng Nam: Trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Quảng Nam: Trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử pháp lý' tại huyện Thường Xuân

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa - Những bằng chứng lịch sử pháp lý' tại huyện Thường Xuân

Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới

Tuyên truyền pháp luật cho nhân dân khu vực biên giới

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử'

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử'

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa tại Quảng Nam

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa tại Quảng Nam

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Quảng Nam

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Quảng Nam

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Quảng Nam

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại Quảng Nam

Ninh Bình: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách Việt Nam

Ninh Bình: Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày sách Việt Nam

'Cột mốc sống' về chủ quyền biển đảo giữa lòng dân Lý Sơn

'Cột mốc sống' về chủ quyền biển đảo giữa lòng dân Lý Sơn

Hà Tĩnh: Trưng bày tư liệu quý về Hoàng Sa, Trường Sa nhân Ngày sách Việt Nam

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

Quảng Trị: Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lí'

Quảng Trị: Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lí'

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền biển, đảo đối với đồng bào các tỉnh Tây Nguyên

Nâng cao hiệu quả tuyên truyền biển, đảo đối với đồng bào các tỉnh Tây Nguyên

Nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về bảo vệ chủ quyền biển đảo

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại ngôi trường lâu đời nhất Hải Phòng

Triển lãm tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại ngôi trường lâu đời nhất Hải Phòng

Trưng bày tư liệu về 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Hòa Bình

Trưng bày tư liệu về 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam tại Hòa Bình

Hải Phòng: Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Hải Phòng: Trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Số hóa tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa trên nền tảng thực tế ảo

Số hóa tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa trên nền tảng thực tế ảo

Hải Phòng: Trưng bày 80 hình ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam

Hải Phòng: Trưng bày 80 hình ảnh về Trường Sa, Hoàng Sa của Việt Nam

Học sinh Hải Phòng hào hứng với tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Học sinh Hải Phòng hào hứng với tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Số hóa tư liệu triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Số hóa tư liệu triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam

Triển lãm 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý'

Bình Định: Triển lãm và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Bình Định: Triển lãm và trưng bày tư liệu Hoàng Sa, Trường Sa

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại huyện Thạch Thành

Triển lãm Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý tại huyện Thạch Thành

Khai mạc Triển lãm trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại huyện Nông Cống

Khai mạc Triển lãm trưng bày tư liệu 'Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý' tại huyện Nông Cống

Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo

Khánh Hòa tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo

Quảng Bình: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa

Quảng Bình: Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa - Trường Sa

Nghệ An triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

Tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2013 - 2017

Tổng kết công tác tuyên truyền biển, đảo giai đoạn 2013 - 2017

Hải Dương: Kết hợp Ngày Sách với Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa

Hải Dương: Kết hợp Ngày Sách với Triển lãm về Hoàng Sa, Trường Sa