Đẻ thêm phiền nhiễu

Đẻ thêm phiền nhiễu

Câu chuyện của hàng ngàn giáo viên ở Đắk Lăk, Thanh Hóa và mới đây là hơn 2.000 giáo viên hợp đồng tại Hà...

Thông báo về kỳ thi tuyển công chức, xét tuyển viên chức và thi nâng ngạch công chức năm 2019

Tháng 11/2019, thị xã Kỳ Anh sẽ thi tuyển 71 giáo viên bậc tiểu học

Tháng 11/2019, thị xã Kỳ Anh sẽ thi tuyển 71 giáo viên bậc tiểu học

Chuyện oái ăm ở Hà Nội: Giáo viên dễ thất nghiệp, trường học thiếu thầy cô

Chuyện oái ăm ở Hà Nội: Giáo viên dễ thất nghiệp, trường học thiếu thầy cô

Hải Dương tiên phong xét tuyển giáo viên hợp đồng lao động trước 31/12/2015

Hải Dương tiên phong xét tuyển giáo viên hợp đồng lao động trước 31/12/2015

Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục: Không có trường hợp đặc biệt

Hà Nội tuyển dụng viên chức giáo dục: Không có trường hợp đặc biệt

Giáo viên hợp đồng không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách: Cần thấu tình đạt lý

Giáo viên hợp đồng không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách: Cần thấu tình đạt lý

Điểm mới trong thi tuyển công chức với người dân tộc thiểu số

Điểm mới trong thi tuyển công chức với người dân tộc thiểu số

Đã có chỉ đạo, sao Hà Nội không thực hiện xét đặc cách?

Đã có chỉ đạo, sao Hà Nội không thực hiện xét đặc cách?

TIÊU ĐIỂM NGÀY 22/09/2019

TIÊU ĐIỂM NGÀY 22/09/2019

Vì sao tuyển dụng giáo viên nơi thiếu vẫn thiếu, nơi thừa vẫn thừa?

Vì sao tuyển dụng giáo viên nơi thiếu vẫn thiếu, nơi thừa vẫn thừa?

Can Lộc thiếu 37 giáo viên tiểu học, thừa 28 giáo viên THCS

Người dân tộc thiểu số được ưu tiên trong tuyển dụng công chức

Không giáo viên hợp đồng nào của Hà Nội được xét tuyển đặc cách

Không giáo viên hợp đồng nào của Hà Nội được xét tuyển đặc cách

3.000 giáo viên hợp đồng Hà Nội không ai được xét đặc cách

3.000 giáo viên hợp đồng Hà Nội không ai được xét đặc cách

Quảng Nam, Đà Nẵng đỏ mắt tìm giáo viên trước thềm năm học mới

Quảng Nam, Đà Nẵng đỏ mắt tìm giáo viên trước thềm năm học mới

Giáo viên hợp đồng lâu năm ở Hà Nội: Ứa nước mắt giã từ giáo án

Giáo viên hợp đồng lâu năm ở Hà Nội: Ứa nước mắt giã từ giáo án

Hơn 50 giáo viên gửi tâm thư tới Bí thư Quảng Ninh

Hơn 50 giáo viên gửi tâm thư tới Bí thư Quảng Ninh