21H CHẤT VẤN CỦA ĐB MÙA A VẢNG VỀ VIỆC MỘT SỐ CÁC VIDEO CLIP SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRANG PHỤC CỦA ĐỒNG BÀO DTTS CÓ NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP

21H CHẤT VẤN CỦA ĐB MÙA A VẢNG VỀ VIỆC MỘT SỐ CÁC VIDEO CLIP SỬ DỤNG HÌNH ẢNH TRANG PHỤC CỦA ĐỒNG BÀO DTTS CÓ NỘI DUNG KHÔNG PHÙ HỢP

Tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV, Đại biểu Mùa A Vảng – Đoàn ĐBQH tỉnh Điện Biên đã có ý kiến chất vấn...

14 ngàn đồng bào dân tộc thiểu số tiếp cận pháp luật về bình đẳng giới

Thái Nguyên: Tập huấn xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ DTTS

Thái Nguyên: Tập huấn xây dựng môi trường tiếng Việt cho trẻ DTTS

Tuyên dương 170 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu

Tuyên dương 170 học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số Thủ đô xuất sắc, tiêu biểu

Hiệu quả từ một đề án

Hiệu quả từ một đề án

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Ban Dân tộc Hà Nội sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Dân tộc Hà Nội sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Sơ kết 3 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Khánh Vĩnh: Hiệu quả từ các chính sách

Khánh Vĩnh: Hiệu quả từ các chính sách

Phú Yên: Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh DTTS và vùng biển đảo

Phú Yên: Trao học bổng Vừ A Dính cho học sinh DTTS và vùng biển đảo

Nghệ An: Đảm bảo 100% học sinh DTTS thông thạo tiếng phổ thông

Nghệ An: Đảm bảo 100% học sinh DTTS thông thạo tiếng phổ thông

Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi

Quan tâm phát triển kinh tế - xã hội các huyện miền núi

Gỡ khó tăng cường tiếng Việt với học sinh dân tộc thiểu số

1.600 đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II

1.600 đại biểu chính thức dự Đại hội toàn quốc các dân tộc thiểu số lần thứ II

Tạo môi trường giao tiếp tích cực cho trẻ

Tạo môi trường giao tiếp tích cực cho trẻ

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số

Tăng cường tiếng Việt cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học người dân tộc thiểu số

Ban hành tiêu chí về thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

Ban hành tiêu chí về thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2021 - 2025

CẦN PHƯƠNG PHÁP THÍCH HỢP DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DTTS

CẦN PHƯƠNG PHÁP THÍCH HỢP DẠY TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH DTTS

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi Thanh Hóa

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng giáo dục vùng dân tộc thiểu số

Sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc

Sự kiện quan trọng, có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Quan Sơn

Nâng cao nhận thức pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Quan Sơn

Chính phủ bố trí 104.000 tỷ đồng đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi phát triển bền vững

Chính phủ bố trí 104.000 tỷ đồng đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi phát triển bền vững

Vận động hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, miền núi

Vận động hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, miền núi

Khai trương báo điện tử Dân tộc và Phát triển

Bố trí đủ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Bố trí đủ nguồn lực thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi

Vận động hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, miền núi

Vận động hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, miền núi

Bộ GD-ĐT vận động hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, miền núi

Bộ GD-ĐT vận động hỗ trợ học sinh dân tộc thiểu số, miền núi

Lạng Sơn: Tạo sinh kế cho hộ dân tộc thiểu số nghèo ở Chi Lăng

Lạng Sơn: Tạo sinh kế cho hộ dân tộc thiểu số nghèo ở Chi Lăng

Tạo dựng môi trường giao tiếp bằng Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Tạo dựng môi trường giao tiếp bằng Tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số

Kon Tum: Hội nhập quốc tế trong giáo dục

Kon Tum: Hội nhập quốc tế trong giáo dục

'Ngọn cờ' đoàn kết các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới

'Ngọn cờ' đoàn kết các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới

Ghi nhận bước phát triển vượt bậc của vùng dân tộc thiểu số

Ghi nhận bước phát triển vượt bậc của vùng dân tộc thiểu số

'Lối tắt' để miền núi tiến kịp miền xuôi

'Lối tắt' để miền núi tiến kịp miền xuôi