Đắk Nông: Bắt tạm giam lãnh đạo do sai phạm tại công trình thủy lợi

Đắk Nông: Bắt tạm giam lãnh đạo do sai phạm tại công trình thủy lợi

Lãnh đạo ban quản lý dự án bị bắt vì có liên quan đến hàng loạt sai phạm tại một công trình thủy lợi

Lãnh đạo ban quản lý dự án bị bắt vì có liên quan đến hàng loạt sai phạm tại một công trình thủy lợi

Bắt tạm giam một số cán bộ cấp huyện

Khởi tố 2 đối tượng liên quan công trình thủy lợi trăm tỷ trơ đáy, hư hỏng

Khởi tố 2 đối tượng liên quan công trình thủy lợi trăm tỷ trơ đáy, hư hỏng

Khởi tố 2 đối tượng gây thất thoát tại công trình thủy lợi Đắk Ngo

Khởi tố 2 đối tượng gây thất thoát tại công trình thủy lợi Đắk Ngo

Vụ 'công trình thủy lợi làm nghèo đất nước': Khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo Ban quản lý dự án

Vụ 'công trình thủy lợi làm nghèo đất nước': Khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo Ban quản lý dự án

Xây hồ thủy lợi bỏ hoang, quyền giám đốc ban quản lý dự án bị bắt

Xây hồ thủy lợi bỏ hoang, quyền giám đốc ban quản lý dự án bị bắt

Khởi tố, bắt quyền Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức

Khởi tố, bắt quyền Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức

Nhiều sai phạm tại công trình thủy lợi Đắk Ngo

Nhiều sai phạm tại công trình thủy lợi Đắk Ngo

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện Tuy Đức bị bắt

Lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện Tuy Đức bị bắt

Khởi tố, tạm giam 1 quyền giám đốc 'hào phóng' gây thất thoát 7,4 tỉ đồng

Khởi tố, tạm giam 1 quyền giám đốc 'hào phóng' gây thất thoát 7,4 tỉ đồng

Xây hồ thủy lợi bỏ hoang, lãnh đạo Ban Quản lý dự án bị bắt

Xây hồ thủy lợi bỏ hoang, lãnh đạo Ban Quản lý dự án bị bắt

Bắt quyền Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức

Bắt quyền Giám đốc Ban quản lý các dự án huyện Tuy Đức

Khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

Khởi tố, bắt tạm giam lãnh đạo Ban Quản lý dự án huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông