Đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa chạy thử từ 1/4: 'Hỏi vợ mà nhà vợ không cho thì mình cưới kiểu gì?'

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông chưa chạy thử từ 1/4: 'Hỏi vợ mà nhà vợ không cho thì mình cưới kiểu gì?'

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể khai thác từ 1/4/2019

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông chưa thể khai thác từ 1/4/2019

Hiệu quả tài chính của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông như thế nào?

Hiệu quả tài chính của tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông như thế nào?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được kiểm định thế nào trước khi khai thác?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông được kiểm định thế nào trước khi khai thác?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông còn vướng gì trước ngày khai thác?

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông còn vướng gì trước ngày khai thác?

Tháng 4, đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ vận hành thương mại

Tháng 4, đường sắt Cát Linh – Hà Đông sẽ vận hành thương mại

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Lại kêu khó, chưa chốt ngày về

Đường sắt Cát Linh-Hà Đông: Lại kêu khó, chưa chốt ngày về

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nhiều hạng mục chậm

Đường sắt Cát Linh - Hà Đông: Nhiều hạng mục chậm

Tuyến Cát Linh-Hà Đông đã hoàn thành 99% khối lượng xây lắp

Tuyến Cát Linh-Hà Đông đã hoàn thành 99% khối lượng xây lắp

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông nhiều hạng mục phụ chậm tiến độ

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông nhiều hạng mục phụ chậm tiến độ

Bộ trưởng Bộ GTVT: Người dân mong đường sắt Cát Linh - Hà Đông sớm đưa vào khai thác

Bộ trưởng Bộ GTVT: Người dân mong đường sắt Cát Linh - Hà Đông sớm đưa vào khai thác

Gấp rút hoàn thiện đưa tuyến Cát Linh-Hà Đông vào khai thác

Gấp rút hoàn thiện đưa tuyến Cát Linh-Hà Đông vào khai thác

Tập trung hoàn thành các hạng mục còn lại, sớm đưa vào vận hành thương mại tuyến đường sắt Cát Linh - Hà Đông

Bộ trưởng GTVT: Người dân rất mong chờ tuyến Cát Linh-Hà Đông sớm khai thác

Bộ trưởng GTVT: Người dân rất mong chờ tuyến Cát Linh-Hà Đông sớm khai thác

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tiếp tục lỡ hẹn, chưa thể vận hành trước Tết Nguyên đán

Đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông tiếp tục lỡ hẹn, chưa thể vận hành trước Tết Nguyên đán