Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2020

CÔNG KHAI, MINH BẠCH TUYỂN QUÂN

CÔNG KHAI, MINH BẠCH TUYỂN QUÂN

Để không 'nhờn luật' trong tuyển quân

Để không 'nhờn luật' trong tuyển quân

Năm 2019, 6 tỉnh Quân khu 4 đã tuyển chọn và gọi nhập ngũ 11.200 thanh niên

Năm 2019, 6 tỉnh Quân khu 4 đã tuyển chọn và gọi nhập ngũ 11.200 thanh niên

Nhiều thanh niên viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ

Nhiều thanh niên viết đơn xin tình nguyện nhập ngũ

Gọi nhập ngũ cả những người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Gọi nhập ngũ cả những người đã tốt nghiệp cao đẳng, đại học

Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội

Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố Hà Nội

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

TP.HCM đề nghị Chính phủ tăng mức xử phạt hành vi trốn nhập ngũ

TP.HCM đề nghị Chính phủ tăng mức xử phạt hành vi trốn nhập ngũ

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ

Năm 2020 huyện Tĩnh Gia được giao tuyển chọn từ 240 đến 245 công dân nhập ngũ

Năm 2020 huyện Tĩnh Gia được giao tuyển chọn từ 240 đến 245 công dân nhập ngũ

Xét thực lực thanh niên nhập ngũ năm 2020 đảm bảo công bằng

Nắm chắc để tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Nắm chắc để tham mưu hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng

Huyện Như Xuân triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Huyện Như Xuân triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2020

Bộ Tổng Tham mưu rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019

Bộ Tổng Tham mưu rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2019

Hà Nam: Tưng bừng ngày hội tòng quân