Xô xát ở quán trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị nhóm bạn đâm tử vong

Xô xát ở quán trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị nhóm bạn đâm tử vong

Thiếu niên 16 tuổi bị đâm thủng gan tử vong

Thiếu niên 16 tuổi bị đâm thủng gan tử vong

Mâu thuẫn khi uống trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

Mâu thuẫn khi uống trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

Rời quán trà sữa ra về, nam thiếu niên bị đâm tử vong

Rời quán trà sữa ra về, nam thiếu niên bị đâm tử vong

Mâu thuẫn khi uống trà sữa, nam thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

Mâu thuẫn khi uống trà sữa, nam thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

Mâu thuẫn trong quán trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

Mâu thuẫn trong quán trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

Đi uống trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết

Đi uống trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết

Mâu thuẫn sau khi uống trà sữa, một thiếu niên bị đâm tử vong

Mâu thuẫn sau khi uống trà sữa, một thiếu niên bị đâm tử vong

Đi uống trà sữa, thiếu niên bị đâm chết

Đi uống trà sữa, thiếu niên bị đâm chết

Triệu tập 5 đối tượng tham gia ẩu đả tại quán trà sữa khiến một người tử vong

Triệu tập 5 đối tượng tham gia ẩu đả tại quán trà sữa khiến một người tử vong

Đi uống trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

Đi uống trà sữa, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

Án mạng đau lòng ở quán trà sữa

Án mạng đau lòng ở quán trà sữa

Thiếu niên bị đâm chết khi bước ra từ quán trà sữa

Thiếu niên bị đâm chết khi bước ra từ quán trà sữa

Thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết khi uống trà sữa

Thiếu niên 16 tuổi bị đâm chết khi uống trà sữa

Điều tra vụ nam thiếu niên bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc uống trà sữa

Điều tra vụ nam thiếu niên bị đâm tử vong vì mâu thuẫn trong lúc uống trà sữa

Uống trà sữa xảy ra mâu thuẫn, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong

Uống trà sữa xảy ra mâu thuẫn, thiếu niên 16 tuổi bị đâm tử vong