Sạt lở đất ở Bắc Kạn khiến hai cháu nhỏ thiệt mạng

Sạt lở đất ở Bắc Kạn khiến hai cháu nhỏ thiệt mạng

Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sạt lở đất

Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân sạt lở đất

Bắc Kạn: 2 cháu bé bị lở đất vùi lấp, tử vong

Bắc Kạn: 2 cháu bé bị lở đất vùi lấp, tử vong

Sạt lở đất khiến 2 chị em ruột tử vong thương tâm ở Bắc Kạn

Sạt lở đất khiến 2 chị em ruột tử vong thương tâm ở Bắc Kạn

Sạt lở đất khiến 2 chị em ruột tử vong

Sạt lở đất khiến 2 chị em ruột tử vong

Sạt lở đất, hai chị em ruột tử vong khi đang ngủ

Sạt lở đất, hai chị em ruột tử vong khi đang ngủ

Bắc Kạn: Sạt lở taluy, hai cháu bé bị vùi lấp khi đang ngủ

Bắc Kạn: Sạt lở taluy, hai cháu bé bị vùi lấp khi đang ngủ

Sạt lở đất đè lên ngôi nhà cấp 4 trong đêm khiến 2 chị em ruột bị vùi lấp tử vong

Sạt lở đất đè lên ngôi nhà cấp 4 trong đêm khiến 2 chị em ruột bị vùi lấp tử vong

Sạt lở đất, 2 chị em ruột tử vong thương tâm trong đêm

Sạt lở đất, 2 chị em ruột tử vong thương tâm trong đêm

Sạt lở đất ở Bắc Kạn làm hai cháu nhỏ tử vong

Sạt lở đất ở Bắc Kạn, hai cháu nhỏ tử vong thương tâm

Sạt lở đất ở Bắc Kạn, hai cháu nhỏ tử vong thương tâm

Sạt lở đất vùi lấp nhà trong đêm, hai cháu nhỏ đang ngủ bị vùi lấp

Sạt lở đất vùi lấp nhà trong đêm, hai cháu nhỏ đang ngủ bị vùi lấp

Sạt lở đất ở Bắc Kạn, nhà bị vùi lấp, hai cháu bé tử vong

Sạt lở đất ở Bắc Kạn, nhà bị vùi lấp, hai cháu bé tử vong

Sạt lở đất kinh hoàng trong đêm, 2 chị em ruột tử vong

Sạt lở đất kinh hoàng trong đêm, 2 chị em ruột tử vong

Bắc Kạn: Sạt lở đất vùi lấp nhà khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Bắc Kạn: Sạt lở đất vùi lấp nhà khiến 2 cháu nhỏ tử vong thương tâm

Kinh hoàng sạt lở đất vùi 2 cháu bé ở Bắc Kạn

Kinh hoàng sạt lở đất vùi 2 cháu bé ở Bắc Kạn

Sạt lở đất làm chết hai cháu nhỏ

Sạt lở đất làm chết hai cháu nhỏ