Thanh Hóa: Khởi tố 2 cán bộ Ban giải phóng mặt bằng

Thanh Hóa: Khởi tố 2 cán bộ Ban giải phóng mặt bằng

Khởi tố 2 cán bộ sửa biên bản kiểm kê đền bù gây thất thoát hơn 1 tỷ

Khởi tố 2 cán bộ sửa biên bản kiểm kê đền bù gây thất thoát hơn 1 tỷ

'Hô biến' đất lúa thành đất trồng hoa ly, 2 cán bộ bị khởi tố

'Hô biến' đất lúa thành đất trồng hoa ly, 2 cán bộ bị khởi tố

Hai cán bộ Ban GPMB Thanh Hóa 'hô biến' rau ngổ thành hoa ly, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Hai cán bộ Ban GPMB Thanh Hóa 'hô biến' rau ngổ thành hoa ly, chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng

Thanh Hóa: Khởi tố 2 cán bộ tẩy xóa biên bản đền bù, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Thanh Hóa: Khởi tố 2 cán bộ tẩy xóa biên bản đền bù, gây thiệt hại trên 1 tỷ đồng

Biến ruộng lúa thành hoa ly, 2 cán bộ bị khởi tố

Biến ruộng lúa thành hoa ly, 2 cán bộ bị khởi tố

Thanh Hóa: Hai cán bộ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền đền bù, GPMB

Thanh Hóa: Hai cán bộ chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng tiền đền bù, GPMB

Tẩy xóa biên bản kiểm kê hoa màu, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Tẩy xóa biên bản kiểm kê hoa màu, gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Kê đất trồng lúa thành hoa ly, 2 cán bộ ăn chênh hơn 1 tỷ

Kê đất trồng lúa thành hoa ly, 2 cán bộ ăn chênh hơn 1 tỷ

2 cán bộ của TP.Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam

2 cán bộ của TP.Thanh Hóa bị khởi tố, bắt tạm giam

Khởi tố hai cán bộ Ban giải phóng mặt bằng TP Thanh Hóa

Khởi tố hai cán bộ Ban giải phóng mặt bằng TP Thanh Hóa

Khởi tố 2 cán bộ Ban GPMB làm giả hồ sơ gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Khởi tố 2 cán bộ Ban GPMB làm giả hồ sơ gây thiệt hại hơn 1 tỷ đồng

Hai cán bộ trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền đền bù

Hai cán bộ trục lợi hơn 1 tỷ đồng tiền đền bù

'Biến' đất trồng lúa thành đất trồng hoa, 2 cán bộ bị khởi tố

'Biến' đất trồng lúa thành đất trồng hoa, 2 cán bộ bị khởi tố

Thanh Hóa: Khởi tố hai cán bộ tẩy xóa hồ sơ để ăn chặn tiền chênh lệch đền bù

Thanh Hóa: Khởi tố hai cán bộ tẩy xóa hồ sơ để ăn chặn tiền chênh lệch đền bù

Kê khống đền bù đất đai, 2 cán bộ TP Thanh Hóa bị khởi tố

Kê khống đền bù đất đai, 2 cán bộ TP Thanh Hóa bị khởi tố

Thanh Hóa khởi tố 2 cán bộ sửa hồ sơ đất đai, trục lợi hơn 1 tỉ đồng

Thanh Hóa khởi tố 2 cán bộ sửa hồ sơ đất đai, trục lợi hơn 1 tỉ đồng

Thanh Hóa: Khởi tố 2 cán bộ Ban giải phóng mặt bằng

Thanh Hóa: Khởi tố 2 cán bộ Ban giải phóng mặt bằng

2 cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng TP Thanh Hóa bị khởi tố

2 cán bộ Ban Giải phóng mặt bằng TP Thanh Hóa bị khởi tố

Biến lúa thành 'hoa ly' để ăn chênh lệch hơn 1 tỷ đồng

Biến lúa thành 'hoa ly' để ăn chênh lệch hơn 1 tỷ đồng

Khởi tố 2 bị can là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa

Khởi tố 2 bị can là cán bộ Ban giải phóng mặt bằng và tái định cư TP Thanh Hóa