Bảo hiểm Y tế: Nguồn tài chính bền vững cho những người nhiễm HIV/AIDS

Bảo hiểm Y tế: Nguồn tài chính bền vững cho những người nhiễm HIV/AIDS

Năm 2020: 100% người nhiễm HIV được cấp thuốc ARV từ quỹ BHYT

Năm 2020: 100% người nhiễm HIV được cấp thuốc ARV từ quỹ BHYT

Điểm tựa mới của người có HIV

Giảm gánh nặng tài chính cho người nhiễm HIV/AIDS

Giảm gánh nặng tài chính cho người nhiễm HIV/AIDS

NHIỀU LỢI ÍCH CHO NGƯỜI NHẬN THUỐC ARV TỪ NGUỒN BHYT

NHIỀU LỢI ÍCH CHO NGƯỜI NHẬN THUỐC ARV TỪ NGUỒN BHYT

'BHYT mà lộ thông tin nhiễm HIV thì tôi mất việc ngay'

'BHYT mà lộ thông tin nhiễm HIV thì tôi mất việc ngay'

Bảo hiểm y tế: Phao cứu sinh cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Bảo hiểm y tế: Phao cứu sinh cho bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS

Phao cứu sinh của bệnh nhân nhiễm HIV

Phao cứu sinh của bệnh nhân nhiễm HIV

Người bệnh HIV/AIDS sử dụng thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

Người bệnh HIV/AIDS sử dụng thuốc ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

Việt Nam là nước dẫn đầu thế giới về tỉ lệ thành công trong điều trị HIV

Từ ngày 8/3, bệnh nhân HIV chính thức được nhận thuốc ARV từ BHYT

Từ ngày 8/3, bệnh nhân HIV chính thức được nhận thuốc ARV từ BHYT

Đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV

Đảm bảo nguồn lực tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV

Bảo hiểm y tế giúp giảm gánh nặng tài chính cho người nhiễm HIV

Bảo hiểm y tế giúp giảm gánh nặng tài chính cho người nhiễm HIV

Triển khai điều trị ARV qua bảo hiểm Y tế: Góp phần giảm gánh nặng tài chính

Triển khai điều trị ARV qua bảo hiểm Y tế: Góp phần giảm gánh nặng tài chính

Ngày 8-3, chính thức phát thuốc điều trị ARV từ nguồn bảo hiểm y tế

Ngày 8-3, chính thức phát thuốc điều trị ARV từ nguồn bảo hiểm y tế