Điều tra sai phạm trong Dự án dầu khí tỷ USD tại Venezuela

Điều tra sai phạm trong Dự án dầu khí tỷ USD tại Venezuela

Truy tố dàn cựu lãnh đạo PVEP nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank

Truy tố dàn cựu lãnh đạo PVEP nhận tiền lãi ngoài từ OceanBank

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn vẫn đi làm bình thường

Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn vẫn đi làm bình thường

Truy tố nguyên Tổng giám đốc PVEP nhận chi lãi ngoài từ OceanBank

Truy tố nguyên Tổng giám đốc PVEP nhận chi lãi ngoài từ OceanBank

Tổng giám đốc PVN xin từ chức, Bộ Công an điều tra dự án của Tập đoàn ở Venezuela

Tổng giám đốc PVN xin từ chức, Bộ Công an điều tra dự án của Tập đoàn ở Venezuela

Nguyên Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh bị truy tố

Nguyên Tổng giám đốc PVEP Đỗ Văn Khạnh bị truy tố

Truy tố cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò Khai thác dầu khí

Truy tố cựu Tổng GĐ công ty Thăm dò Khai thác dầu khí

Bộ Công an yêu cầu PVN cung cấp hồ sơ về dự án dầu tại Venezuela

Bộ Công an yêu cầu PVN cung cấp hồ sơ về dự án dầu tại Venezuela

Điều tra dự án dầu khí tỷ USD có dấu hiệu sai phạm

Điều tra dự án dầu khí tỷ USD có dấu hiệu sai phạm

Hoạn lộ của Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn trước khi nộp đơn xin từ chức

Hoạn lộ của Tổng Giám đốc PVN Nguyễn Vũ Trường Sơn trước khi nộp đơn xin từ chức

Truy tố nhóm lãnh đạo PVEP nhận trên 50 tỷ đồng lãi ngoài từ Oceanbank

Truy tố nhóm lãnh đạo PVEP nhận trên 50 tỷ đồng lãi ngoài từ Oceanbank

Bộ Công an điều tra sai phạm trong dự án dầu khí ở Venezuela

Bộ Công an điều tra sai phạm trong dự án dầu khí ở Venezuela

PV Drilling lên tiếng về việc ông Đỗ Văn Khạnh bị bắt tạm giam

PV Drilling lên tiếng về việc ông Đỗ Văn Khạnh bị bắt tạm giam

Khởi tố, bắt tạm giam kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

Khởi tố, bắt tạm giam kế toán trưởng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam