Hoàn thiện mẫu thẻ BHYT điện tử

Hoàn thiện mẫu thẻ BHYT điện tử

Đang hoàn thiện các thông số ghi trên thẻ BHYT điện tử

Đang hoàn thiện các thông số ghi trên thẻ BHYT điện tử

Khám bệnh quên thẻ BHYT thì làm sao?

Khám bệnh quên thẻ BHYT thì làm sao?

Bảo đảm quyền lợi BHYT cho người bệnh khi chuyển tuyến

Bảo đảm quyền lợi BHYT cho người bệnh khi chuyển tuyến

Vì sao thẻ bảo hiểm y tế không ghi ngày hết hạn sử dụng?

Vì sao thẻ bảo hiểm y tế không ghi ngày hết hạn sử dụng?

Khám chữa bệnh theo yêu cầu được chi trả BHYT thế nào?

Khám chữa bệnh theo yêu cầu được chi trả BHYT thế nào?

Quảng Nam thu hồi 8,5 tỷ đồng BHYT

Phấn đấu bao phủ BHYT trên 90% dân số

Phấn đấu bao phủ BHYT trên 90% dân số

Quyền lợi của người tham gia BHYT: Được đảm bảo theo quy định của pháp luật

Quyền lợi của người tham gia BHYT: Được đảm bảo theo quy định của pháp luật

BHYT chi trả 7 lượt khám chữa bệnh có chi phí 1 tỷ đồng/lượt

BHYT chi trả 7 lượt khám chữa bệnh có chi phí 1 tỷ đồng/lượt

Thẻ BHYT điện tử - những điều người tham gia nên biết

Thẻ BHYT điện tử - những điều người tham gia nên biết

7 bệnh nhân được thanh toán BHYT cả tỷ đồng

7 bệnh nhân được thanh toán BHYT cả tỷ đồng

Nhiều thay đổi trong việc sử dụng và quyền lợi BHYT

Nhiều thay đổi trong việc sử dụng và quyền lợi BHYT

Có thể đóng thêm BHXH để hưởng lương hưu cao?

Nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế

Nâng cao nhận thức về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế

Mức thanh toán BHYT khi khám chữa bệnh tại tỉnh khác

Mức thanh toán BHYT khi khám chữa bệnh tại tỉnh khác

Những điểm mới về thẻ BHYT và chính sách BHYT phải nắm rõ nếu không muốn chịu thiệt thòi

Những điểm mới về thẻ BHYT và chính sách BHYT phải nắm rõ nếu không muốn chịu thiệt thòi

Chế độ BHYT đối với thanh niên xung phong

Chế độ BHYT đối với thanh niên xung phong

Thay đổi để bảo đảm tốt hơn quyền lợi người tham gia BHYT

Thay đổi để bảo đảm tốt hơn quyền lợi người tham gia BHYT

Giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh HIV

Giảm gánh nặng kinh tế cho người bệnh HIV

BHYT học sinh, sinh viên và trách nhiệm của nhà trường

BHYT học sinh, sinh viên và trách nhiệm của nhà trường

BHXH chi trả hàng tỉ đồng cho 50 bệnh nhân được hưởng quỹ BHYT

BHXH chi trả hàng tỉ đồng cho 50 bệnh nhân được hưởng quỹ BHYT

Bộ Y tế họp xin ý kiến về điều chỉnh giá và ban hành Thông tư 37

Bộ Y tế họp xin ý kiến về điều chỉnh giá và ban hành Thông tư 37

Nhiều bệnh nhân được chi khám chữa bệnh trên 1 tỉ đồng

Nhiều bệnh nhân được chi khám chữa bệnh trên 1 tỉ đồng